Restauracje będą musiały pilnować przestrzeni ogródków dzięki nowym metalowym ćwiekom
Na ulicy Wrocławskiej wprowadzono nowe rozwiązania mające na celu poprawę porządku i bezpieczeństwa. Dzięki metalowym ćwiekom wyznaczono granice dla ogródków gastronomicznych, co ma ułatwić poruszanie się pieszym i pojazdom służb.
  1. Ogródki gastronomiczne przesunięte do elewacji budynków.
  2. Metalowe ćwieki wyznaczają granice ogródków.
  3. Wprowadzone zmiany zależne od lokalizacji na ulicy.
  4. Poprawa dostępności przestrzeni dla pieszych i służb.

Na ulicy Wrocławskiej, w sercu Starego Miasta, od dawna funkcjonują liczne ogródki gastronomiczne. O ile ich obecność jest mile widziana przez mieszkańców i turystów, to niestety często zdarzało się, że zajmowały one zbyt dużo miejsca. Skutkowało to utrudnieniami w ruchu pieszym oraz blokowaniem przejazdu dla pojazdów służb ratunkowych.

Aby uporządkować sytuację, wprowadzono kilka kluczowych zmian. Przede wszystkim ogródki gastronomiczne zostały przesunięte bliżej elewacji budynków. Dzięki temu środkowa część ulicy jest teraz wolna, co umożliwia swobodniejsze poruszanie się pieszym. Ponadto, szerokość ogródków została uzależniona od ich lokalizacji na ulicy.

Na odcinku od ulicy Podgórnej do ulicy Gołębiej, ogródki mogą zajmować zarówno chodnik, jak i maksymalnie metr jezdni. Natomiast w dalszej części, od ulicy Gołębiej w stronę Starego Rynku, stoliki i krzesła mogą być ustawiane jedynie na chodniku, od elewacji budynku do krawężnika.

W celu wyraźnego oznaczenia granic, na jezdni zamontowano metalowe ćwieki. Dzięki nim, zarówno właściciele lokali, jak i strażnicy miejscy oraz inspektorzy Zarządu Dróg Miejskich, będą mogli łatwo sprawdzić, czy ogródki zajmują odpowiednią przestrzeń. To proste rozwiązanie ma na celu zapobieżenie dalszym nieporozumieniom i zapewnienie porządku na ulicy Wrocławskiej.

Zmiany te zostały wprowadzone na wniosek mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców, którzy chcą, aby ulica była bardziej dostępna i bezpieczna. Dzięki nowym rozwiązaniom, zarówno piesi, jak i służby ratunkowe, będą mogli swobodnie korzystać z przestrzeni publicznej.


Opierając się na: ZDM Poznań