Strażacy ćwiczyli na terenie zakładu dużego ryzyka w powiecie śremskim
W maju na terenie powiatu śremskiego odbyły się wojewódzkie ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem „BUT-GAZ 2024”. Wydarzenie to miało na celu sprawdzenie gotowości służb ratowniczych w przypadku poważnych awarii na terenie zakładów dużego ryzyka.
  1. Praktyczne ćwiczenia z udziałem strażaków i ochotników.
  2. Weryfikacja planów operacyjno-ratowniczych.
  3. Obecność kluczowych przedstawicieli PSP i lokalnych samorządów.
  4. Odprawa końcowa i podsumowanie ćwiczeń.

Ćwiczenia zostały podzielone na dwie części: aplikacyjną i praktyczną. W części aplikacyjnej, przedstawiciele jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz instytucji współpracujących uczestniczyli w grze sztabowej. Celem było opracowanie odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania zakładu oraz działań poszczególnych służb w przypadku awarii.

W części praktycznej symulowano pożar cysterny wypełnionej propan-butanem na stanowisku tankowania. Na miejsce zdarzenia skierowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Śremie oraz druhów z pobliskich jednostek ochotniczych straży pożarnych. Strażacy musieli podać skuteczne prądy gaśnicze na palącą się cysternę oraz udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym.

Na miejscu ćwiczeń obecni byli m.in. Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania Operacyjnego KW PSP w Poznaniu, bryg. Marek Malec, oraz przedstawiciele Wydziału Planowania Operacyjnego i Wydziału Przeciwdziałania Zagrożeniom Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu. W ćwiczeniach uczestniczył również st. bryg. Adam Topolski – p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Śremie wraz z zastępcą oraz podległymi funkcjonariuszami, a także przedstawiciele lokalnych samorządów.

Po zakończeniu ćwiczeń i odtworzeniu gotowości bojowej, przystąpiono do odprawy końcowej. Podczas spotkania podziękowano uczestnikom za zaangażowanie i podkreślono istotę ciągłego doskonalenia zawodowego oraz zdobywania nowych umiejętności, które mogą być przydatne w przyszłych akcjach ratowniczych.

Ćwiczenia „BUT-GAZ 2024” miały na celu nie tylko sprawdzenie gotowości służb ratowniczych, ale również weryfikację danych zawartych w różnych planach operacyjno-ratowniczych, zarówno na poziomie wojewódzkim, jak i powiatowym. Dzięki takim inicjatywom, służby ratownicze mają okazję doskonalić swoje umiejętności i procedury, co przekłada się na większe bezpieczeństwo mieszkańców.


Na podstawie: PSP Poznań