XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu w niecodzienny sposób obchodzi 50-lecie szkoły. Jubileusz rozpoczęto od posadzenia 50 drzew w parku Wodziczki oraz Sołackim. Jedno z nich posadził Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

- Dziękuję za tak mądry i piękny sposób uczczenia jubileuszu szkoły. Taka edukacja jest niezwykle ważna, szczególnie w kontekście bardzo ożywionej dyskusji toczącej się aktualnie wokół zmian klimatycznych. Cieszę się, że młodzież ma świadomość tego, jak ważne są drzewa w mieście - zaznaczał Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - W stolicy Wielkopolski jest ich obecnie około 2 milionów i staramy się, by tę liczbę systematycznie zwiększać. Ale to nie wystarczy. Jedno drzewo pochłania średnio 6 kg CO2 rocznie - to tyle, ile emituje samochód spalając zaledwie 2 litry paliwa. Dlatego musimy kłaść większy nacisk na działania wpływające na redukcję emisji CO2, takie jak np. wybór przyjaznych dla środowiska środków transportu. Zachęcam młodych ludzi do pogłębiania wiedzy na ten temat. Dzisiejsze wydarzenie pokazuje, że ich zaangażowanie w działania na rzecz klimatu i tak jest bardzo duże, co bardzo cieszy - dodał. 

Wraz z prezydentem miasta drzewo zasadziła Joanna Zgórska, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego XII Liceum Ogólnokształcącego.

Inicjatywa posadzenia 50 drzew na 50-lecie szkoły zrodziła się jesienią 2021 roku i nie przeszła bez echa. Została dostrzeżona, dzięki czemu realizatorzy zdobyli dofinansowanie z Funduszu Samorządów Uczniowskich. Została także podjęta współpraca z Zarządem Zieleni Miejskiej i Wydziałem Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania. Po konsultacjach to, co w zeszłym roku było tylko w sferze planów, obecnie jest realizowane. W ten sposób uczniowie pragną pozostawić po sobie ślad pozytywnie wpływający na środowisko, o którego ochronę starają się dbać każdego dnia.

Na każdym z drzew znajduje się tabliczka upamiętniająca obchody 50-lecia XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu. Każda tabliczka symbolizować ma kolejny rok absolwentów tej szkoły. Jedną z nich odsłonił absolwent "Dwunastki" oraz poseł na Sejm, Franciszek Sterczewski. 

Sercem całego przedsięwzięcia stał się park im. Adama Wodziczki w Poznaniu, w którym odbyły się już warsztaty z biologii i ekologii, a także spacery: entomologiczny i dendrologiczny oraz szkolna akcja sprzątania Ziemi. 

Po zasadzeniu drzew odbył się również krótki spacer przyrodniczy, który poprowadziła pracowniczka Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP. Obchody jubileuszu mają na celu zaakcentowanie ważnej dla "Dwunastki" daty oraz integrację jej uczniów, zarówno obecnych, jak również absolwentów tworzących historię szkoły.

PD