Rozpoczyna się XIII edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę” propagującego zdrowy styl życia i promujący zbilansowane odżywianie w połączeniu z regularną aktywnością fizyczną. Jego celem jest zwiększenie świadomości uczestników programu dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. Program kierowany jest do uczniów klas V, VI, VII szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych.

Dla szkół, które zdeklarowały swój udział w programie w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w dniach 21 i 22 lutego w godz. od 10 do11.30 i od 12 do 13.30, odbędą się szkolenia. Nauczyciele otrzymają materiały dydaktyczne, w skład których wchodzą: poradnik i scenariusze zajęć, broszura dla młodzieży, plakat oraz ulotka dla rodziców. Organizatorami programu „Trzymaj formę” są Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców.