Okazuje się, że mieszkańcy powiatu poznańskiego mogą czuć się bezpiecznie. W 2018 roku o prawie 1000 spadła bowiem ogólna liczba przestępstw, do których możemy zaliczyć m.in. bójki, kradzieże czy rozboje, przy prawie 60% wykrywalności, której poziom wzrósł.

Podczas IV Sesji Rady Powiatu w Poznaniu, przedstawiono informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ochronie przeciwpożarowej w powiecie poznańskim w minionym roku. Swoje prezentacje na ten temat przedstawili Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu bryg. Jacek Michalak oraz p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu mł. insp. Adam Kachel.

– W ubiegłym roku odnotowaliśmy spadek przestępstw w powiecie w kategoriach: kradzieże cudzych rzeczy, kradzieże samochodów, a także kradzieże z włamaniem. Ponadto zarejestrowaliśmy wzrost zatrzymań na gorącym uczynku – mówił Adam Kachel, p.o. komendanta KMP w Poznaniu. – W tym roku chcemy jeszcze bardziej zwiększyć wykrywalność przestępstw oraz być bardziej skuteczni, choćby w kwestii zatrzymań na gorącym uczynku. Mocno stawiamy również edukację – dodał Adam Kachel.

W tych działaniach niemałą rolę odgrywa wsparcie finansowe powiatu poznańskiego.

– Co roku na bezpieczeństwo publiczne oraz ochronę przeciwpożarową przeznaczamy po kilka milionów złotych. Ten obszar działań jest dla nas bardzo ważny. W tym roku na ten cel wydamy łącznie 3,5 mln zł, w tym ponad 1 mln zł na powiatowe komendy policji i prawie 1,2 mln zł na OSP. Dzięki tym pieniądzom zostaną zmodernizowane między innymi Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze w Bolechowie oraz w Krzesinach – mówi Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański. – Organizowane będą akcje edukacyjne, dzięki którym mieszkańcy powiatu zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa. Rozdajemy tysiące kamizelek w ramach akcji „Bezpieczny pierwszoklasista”, znakujemy jednoślady w dzięki inicjatywie „Poznański rower – bezpieczny rower” czy organizujemy konkurs „Czujka tlenku węgla może uratować Twoje życie” – dodał wicestarosta.

W czasie sesji rozstrzygnięty został także konkurs na „Najlepszy Komisariat Powiatu Poznańskiego w 2018 roku”. Jego laureaci zostali wyłonieni na podstawie rocznej pracy komisariatów w oparciu o aż 23 kryteria. Dotyczyły one pracy, wyników oraz zaangażowania służby prewencyjnej oraz kryminalnej, jak i ogólnych wskaźników przedstawiających stan bezpieczeństwa na terenie działania danej jednostki. Ocenie poddano wyniki osiągnięte w roku 2018. Każdy w mierników, opisujących funkcjonowanie jednostki Policji został ujęty w odrębnym zestawieniu tabelarycznym. I tak, najlepiej w tym zestawieniu wypadła placówka w Pobiedziskach. Drugie miejsce zajął komisariat w Buku, a trzecie – w Kostrzynie. Najlepsze komisariaty otrzymały nagrody finansowe z przeznaczeniem na inwestycje.