190 lat Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu - uczniowie z Ukrainy celebrują rocznicę
Historia i integracja splecione w jednym projekcie – uczniowie z Ukrainy opisują swoje doświadczenia w polskiej szkole. W Swarzędzu, gdzie tradycja edukacyjna liczy sobie już prawie dwa wieki, młodzi uchodźcy dzielą się swoimi przeżyciami, tworząc wyjątkową publikację.
  1. Publikacja „Opowiem ci o polskiej szkole” z okazji 190. rocznicy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica.
  2. Udział uczniów z Ukrainy w projekcie, dzielących się listami do przyjaciół za wschodnią granicą.
  3. Spotkanie z książką, w którym uczestniczyła I wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabiś-Szulc.
  4. Wsparcie nauczycieli i wspólne zajęcia integracyjne dla uchodźców.

W Swarzędzu, miejscowości z bogatą historią edukacyjną, odbyło się szczególne wydarzenie, które umocniło więzi międzykulturowe i podkreśliło wartość integracji. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica, obchodząca w tym roku 190. rocznicę swojego istnienia, stała się miejscem, gdzie uczniowie z Ukrainy mogli podzielić się swoimi doświadczeniami z polskim systemem oświaty.

Projekt „Opowiem ci o polskiej szkole” to inicjatywa, która pozwoliła młodym uchodźcom na wyrażenie swoich myśli i uczuć poprzez pisanie listów. Te osobiste relacje, skierowane do przyjaciół pozostających na Ukrainie, stanowią nie tylko świadectwo ich adaptacji w nowym kraju, ale także okazję do refleksji nad różnicami i podobieństwami między dwoma systemami edukacyjnymi.

Ważnym elementem tego projektu było spotkanie, które odbyło się 26 marca, z udziałem I wicewojewody wielkopolskiej Karoliny Fabiś-Szulc. Spotkanie to nie tylko uhonorowało starania uczniów i nauczycieli zaangażowanych w projekt, ale również podkreśliło znaczenie działań na rzecz integracji i wsparcia edukacyjnego dla uchodźców.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica, wraz z innymi placówkami edukacyjnymi w Swarzędzu, otworzyła swoje drzwi dla uczniów z Ukrainy, oferując im nie tylko naukę języka polskiego, ale również wsparcie w codziennym życiu. Nauczyciele i wychowawcy dbają o to, aby młodzi uchodźcy czuli się bezpiecznie i akceptowani, organizując dla nich zajęcia integracyjne oraz pomagając w przyswajaniu nowej wiedzy.

Ten projekt jest wyrazem solidarności i otwartości społeczności Swarzędza, która przez edukację buduje mosty między kulturami i pokazuje, że mimo różnic, wspólne wartości i wzajemne wsparcie są fundamentem dla harmonijnego współistnienia.


Według informacji z: Urząd Wojewódzki w Poznaniu