Początek Miesiąca Pamięci Narodowej - hołd dla Marianny Marszałkowskiej-Kaniewskiej
W nadchodzącym kwietniu nasze miasto po raz kolejny zjednoczy się w hołdzie i pamięci o bohaterach historii Polski. W centrum uroczystości Miesiąca Pamięci Narodowej stanąć będzie postać Marianny Marszałkowskiej-Kaniewskiej, niezłomnej kobiety, która w burzliwych czasach II wojny światowej wykazała się nieprzeciętną odwagą i poświęceniem. To czas, by przypomnieć sobie i młodszemu pokoleniu o tych, dzięki którym dzisiaj możemy cieszyć się wolnością.
  1. Uroczystości inauguracyjne Miesiąca Pamięci Narodowej odbędą się 3 kwietnia o godz. 12:00.
  2. Centralną postacią obchodów jest Marianna Marszałkowska-Kaniewska, aktywna uczestniczka konspiracji antyhitlerowskiej.
  3. Wydarzenie upamiętni bohaterów walczących o wolność Polski, z ceremonią pod Ścianą Śmierci w Forcie VII.
  4. Przewidziano również prelekcję na temat życia i działalności Marianny Marszałkowskiej-Kaniewskiej.

W sercu naszego miasta, gdzie historie przeszłości splatają się z codziennością, kwiecień zamieni się w przestrzeń pamięci narodowej. To właśnie w Forcie VII, miejscu naznaczonym tragedią wojennych lat, mieszkańcy i goście miasta złożą kwiaty, oddając hołd tym, którzy nie zawahali się poświęcić największej ceny za wolność ojczyzny.

Grzegorz Ganowicz, przewodniczący rady miasta, podkreśla znaczenie przypomnienia sylwetki Marianny Marszałkowskiej-Kaniewskiej: "To szczególna postać. Wykształcona anglistka, która miałą pojechać na stypendium do Anglii, ale nie pozwolił jej na to wybuch wojny. Była zaangażowana w wojskową służbę kobiet. Od wiosny 1940 r. do marca 1943 r. była komendantką Ekspozytury Wywiadowczej WSK w Poznaniu. Tu została aresztowana, przesłuchiwana i osadzona w Forcie VII. Skazano ją na karę śmierci. Wyrok miał być wykonany w Lipsku, gdzie została przewieziona. W całej tej historii szczęście, że doczekała wyzwolenia Lipska przez aliantów".

Historia Marszałkowskiej-Kaniewskiej to opowieść o niezłomności i wierności ideałom. W trakcie okupacji niemieckiej, jako "Wanda", "Ruta Wagner", odegrała kluczową rolę w konspiracji, zdobywając informacje o kluczowym znaczeniu dla polskiego ruchu oporu. Jej odwaga, pomimo tortur i więzienia, pozostaje wzorem do naśladowania.

Wśród zaplanowanych wydarzeń znajdzie się także prelekcja poświęcona jej życiu i działalności, a także ekspozycja pamiątek z jej życia, w tym listy wysyłane z więzienia w Lipsku. To wyjątkowa okazja, by zanurzyć się w historię pełną heroizmu, ale także przypomnieć sobie o wartościach, które są fundamentem naszej wolności i niepodległości.

Miesiąc Pamięci Narodowej to nie tylko czas refleksji nad przeszłością, ale także przestrzeń dla młodego pokolenia, aby mogło czerpać inspirację z życiorysów tych, którzy pisali historię naszego kraju. To przypomnienie, że wolność nigdy nie jest dana raz na zawsze, a jej obrona jest zadaniem każdego pokolenia.


Źródło: Urząd Miasta w Poznaniu