Poznań otoczony jest lasami, co sprawia, że mieszkańcy mają bliski kontakt z naturą i na swojej drodze spotkać mogą dzikie zwierzęta. Jakie osobniki najczęściej odwiedzają miasto, jak się zachować widząc np. dzika, a także o wyzwaniach, przed którymi stoi zielona stolica Wielkopolski, opowiada kolejny odcinek podcastu "Zielonego Blubrania". Gościem jest Łukasz Polakowski z Zakładu Lasów Poznańskich.

W krajobrazie miasta lasy odgrywają szczególną rolę. W Poznaniu zlokalizowane są one na jego peryferiach i zajmują powierzchnię 4253 ha, co stanowi 15,2% ogólnej powierzchni stolicy Wielkopolski. Ponad 61% areału lasów (2600 ha) stanowi własność komunalną, blisko 32% to lasy państwowe, a około 7% (295 ha) jest własnością innych podmiotów, głównie prywatnych. Lasy państwowe zarządzane są przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu, natomiast nadzór nad prywatnymi i komunalnymi sprawuje Zakład Lasów Poznańskich.

- Mapy topograficzne z okresu międzywojennego wskazują, że w obecnych granicach miasta Poznania mieliśmy około 1100 hektarów lasów. Obecnie mamy ponad 4200 hektarów, a to oznacza tylko jedno - ciągle ich w Poznaniu przybywa. To praca wielu pokoleń - mówi Łukasz Polakowski z Zakładu Lasów Poznańskich.

wideo

Wszystkie lasy komunalne zaliczane są do szczególnie chronionych, a to sprawia, że gospodarka leśna prowadzona jest tam w szczególny sposób. Najważniejsze są funkcje pozaprodukcyjne, czyli ochronne, stosowane są wyłącznie zabiegi pielęgnacyjne. Budowane są drzewostany o zróżnicowanych składach gatunkowych, które zbudowane są piętrowo. Wszystko po to, aby uzyskać odporne na zmiany klimatu drzewostany. Miejscy leśnicy dbają także o ponad 300 kilometrów dróg i ścieżek leśnych, którymi na co dzień poruszają się mieszkańcy Poznania.

Lasy komunalne to miejsca, w których mieszkańcy chętnie odpoczywają i uprawiają sporty, w Lesie Dębińskim znaleźć można m.in. ławkę do dendroterapii, platformę do medytacji, czy też platformę do obserwacji ptaków. W związku z czym leśnicy stoją przed dużym wyzwaniem. W codziennej pracy szukają rozwiązań, które pozwalają łączyć funkcję rekreacyjną lasów oraz dbać o jego zasoby i niezwykle cenną przyrodę, a także bezpieczeństwo odwiedzających. Troszczą się także o  rozbudowę leśnej infrastruktury, takie jak ławki, kosze na śmieci, miejsca postoju. 

Z uwagi na otoczenie lasów, w stolicy Wielkopolski spotkać można wiele zwierząt wolno żyjących. O ile widok dzików już nikogo nie dziwi, o tyle napotkane wilki mogą budzić przerażenie. Jak postępować w takim przypadku oraz dlaczego w mieście widocznych jest coraz więcej dzikich zwierząt? O tym także można usłyszeć w nowym "Zielonym Blubraniu", które już jest dostępne na YouTube, Spotify oraz Anchor.

ZZM/PD