Ul. Pokrzywno zmienia się na odcinku od ul. Sanockiej do ul. Ropczyckiej. Dzięki przebudowie ulica zyska nową nawierzchnię, chodniki i drogę rowerową. 24 stycznia (wtorek) wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu, która umożliwi kontynuację prac.

Inwestycja została podzielona na etapy tak, by ul. Pokrzywno pozostała częściowo przejezdna w czasie prowadzonych prac. Obowiązuje tam ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną, który od 24 stycznia zostanie przesunięty. Mowy wyznaczony zostanie od rejonu skrzyżowania z ul. Żurawicką w stronę Krzesin - koniec przewidziany jest na wysokości wjazdu do posesji 21C, czyli w okolicy przystanku autobusowego Strzyżowska (w stronę centrum).

Na odcinku od ul. Strzyżowskiej do posesji nr 21C ruch odbywać się będzie lewym pasem, a na odcinku od ul. Żurawickiej do ul. Strzyżowskiej - prawym. Wykonawca przewiduje, że po około tygodniu prac na lewym pasie, odcinek objęty ruchem wahadłowym będzie mógł zostać skrócony. W ramach nadchodzących zmian przesunięty zostanie na drugą stronę skrzyżowania z ul. Strzyżowską i Dębicką tymczasowy przystanek dla autobusu jadącego w stronę Krzesin. Obecnie jest on przy posesji nr 20, po zmianie działał będzie przed posesją nr 18.

Należy zachować ostrożność w rejonie prac i zwracać uwagę na bieżące oznakowanie. Po zakończeniu inwestycji poprawi się komfort i bezpieczeństwo użytkowników. Wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni, powstanie nowa droga rowerowa, będą także wygodne chodniki. Prace obejmują także budowę zatok i przystanków autobusowych. Wykonawca zajmuje się również m.in. przebudową skrzyżowań i zjazdów do posesji, kanalizacją deszczową i oświetleniem.

PIM