Główny Urząd Statystyczny opublikował we wtorek pierwsze wyniki spisu powszechnego na poziomie regionalnym i lokalnym. Najnowsze dane zweryfikowały liczbę ludności stolicy Wielkopolski. Według nich Poznań liczy 546,9 tys. mieszkańców. To więcej niż GUS podawał wcześniej.

Według poprzednio prezentowanych przez Główny Urząd Statystyczny danych liczba mieszkańców stolicy WIelkopolski wynosiła 529,4 tys. Narodowy Spis Powszechny skorygował jednak tę liczbę. Opublikowane we wtorek dane, lepiej odzwierciedlające rzeczywistość mówią, że w Poznaniu mieszka 546,9 tys. osób, czyli o 17,5 tys. więcej niż podawano wcześniej.

Zgodnie z przedstawionymi przez GUS wynikami spisu powszechnego w Poznaniu mieszka 84,7 tys. osób w wieku przedprodukcyjnym, 332,7 tys. osób w wieku produkcyjnym i 129,5 tys. osób w wieku poprodukcyjnym. Co ciekawe w stolicy Wielkopolski na 100 mężczyzn przypada 114 kobiet. Ich przewaga nad liczbą mężczyzn dotyczy wieku powyżej 19 lat i jest największa, ponad dwukrotna, w grupie wiekowej powyżej 80 lat.

Dane te nie uwzględniają m.in. obywateli Ukrainy, którzy masowo przyjechali do stolicy Wielkopolski po 24 lutego 2022 r. i osób pracujących tymczasowo w Poznaniu, którzy z różnych przyczyn nie są ujmowani w rejestrach urzędowych.

Według danych zaprezentowanych przez GUS w Poznaniu znajduje się 49,9 tys. budynków oraz 288,5 tys. mieszkań. Potwierdza to przewagę budownictwa wielorodzinnego. 

Prawie milion mieszkańców aglomeracji poznańskiej

Ludność aglomeracji poznańskiej, obejmująca Poznań i powiat poznański, wynosi 978,5 tys. osób. W strukturze ludności przeważają kobiety. Na 100 mężczyzn przypada ich 110. Udział osób w wieku przedprodukcyjnym wynosi 19%, wieku produkcyjnym - 61%, a wieku poprodukcyjnym - 20%.W aglomeracji poznańskiej jest 145,6 tys. budynków oraz 437,9 tys. mieszkań.

JZ