Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Poznań

Transport krajowy - te rodzaje transportu dominują w krajowej gospodarce

Transport krajowy to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. Jego rozwoju nie zaburzył nawet wybuch pandemii, choć nie da się ukryć, że COVID wywołał dużo zmian.

Niezmiennie od kilku lat obserwuje się jednak tendencje wzrostowe — nikogo więc nie dziwi, że Polska znajduje się w czołówce państw zajmujących się transportem na terenie UE.

Wpływa na to również czynniki geopolityczne, które przyczyniły się do rozwoju transportu samochodowego, kolejowego oraz wielu innych. Jakich? Podpowiadamy poniżej!

Transport osobowy

To rodzaj transportu samochodowego, który skupia się na translokacji ludzi. Na terenie Polski może on odbywać się kilkoma kanałami.

Najczęściej jednak krajowy transport osobowy odbywa się droga lądową, kolejowa, rzadziej natomiast za pomocą lotnictwa oraz transportem wodnym. Tempo jego rozwoju uzależnione jest przede wszystkim od sieci infrastruktury, bez której nie byłoby to możliwe.

Niezależnie jednak od sieci dróg, czy kwestii związanych z poszczególnymi środkami lokomocji, ta forma transportu skupia się zazwyczaj wokół dużych centrów osadniczych. Widać to również na przykładzie konkretnych województw.

W miejscach słabo rozwiniętych lub na obszarach wiejskich transport osobowy jest znacznie mniejszy. Na obszarach lepiej rozwiniętych, gęstość dróg jest większa, co również znacznie ułatwia kwestie związane z szybkim przemieszczaniem się.

Transport towarów

Jak sama nazwa wskazuje – ta gałąź transportu skupia się tylko i wyłącznie na translokacji dóbr materialnych. Może to mieć miejsce zarówno drogą lądową, kolejową, morską, jak i nieco rzadziej lotniczą.

Pojęcie to obejmuje swoim zasięgiem nie tylko procesy związane z translokacją, ale i wszelkiego rodzaju czynności ładunkowe oraz związane z dopełnieniem wielu formalności.

Jakie towary są najczęściej transportowane?

Transport krajowy może obejmować swoim zasięgiem wszystko – oczywiście, o ile przewóz danego towaru nie jest prawnie zabroniony.

Dotyczy to m.in. broni, czy materiałów wybuchowych. Przed wybuchem pandemii na terenie naszego kraju najczęściej transportowano głównie meble, artykuły motoryzacyjne, surowce naturalne oraz materiały budowlane.

Proporcje te jednak nieco się zmieniły i na prowadzenie w ciągu ostatnich miesięcy wyszły artykuły spożywcze i medyczne.

Transport ciężarowy

To specyficzna grupa, w ramach której przewozy realizuje się dużymi pojazdami, np. TIR. Podlega ona wielu regulacjom prawnym, które w szczegółowy sposób określają m.in. warunki przewozu, wymogi licencyjne, zasady transportu poszczególnych ładunków oraz standardy sporządzania dokumentacji.

Ten rodzaj transportu krajowego obejmuje głównie dobra materialne, a większość z przewozów realizowana jest pojazdami, których o wadze do 3,5 tony. Ogromną zaletą tego rodzaju transportu są stosunkowo niskie koszty oraz duża mobilność. Pojazdy ciężarowe mogą bowiem dojechać wszędzie tam, gdzie prowadzi droga.

Transport ciężarowy – czym jest realizowany?

Rodzaj pojazdu jest uzależniony przede wszystkim od typu ładunku, który jest przedmiotem przewozu. W tym celu najczęściej wyróżnia się:

  • pojazdy kontenerowe – czyli ciężarówki, które zazwyczaj składają się z naczepy podkontenerowej oraz ciągnika siodłowego;
  • chłodnie – służą do przewozu towarów, które wymagają przechowywania w niskich temperaturach, np. żywności, leków itp.;
  • cysterny – czyli pojazdy, które są dostosowane do przewozu gazów oraz cieczy.

Transport kolejowy

Jest to rodzaj krajowego transportu lądowego, który odbywa się przy pomocy dróg kolejowych. W porównaniu do transportu ciężarowego, jego zasięg jest znacznie bardziej ograniczony – wymaga on bowiem istnienia infrastruktury kolejowej.

Stanowi on jednak świetną alternatywę dla translokacji dóbr, które docelowo mają dotrzeć np. do Chin. Z tego też względu często dotyczy on translokacji dóbr w obrębie dawnego Szlaku Jedwabnego. Dlaczego? Jednym z głównych powodów jest ogromna ilość towarów, które można przewieźć – i to w trakcie jednego kursu.

To z kolei obniża jego koszty. Na jego przebieg nie mają również wpływ warunki atmosferyczne. Jednak niestety w ciągu ostatnich lat ilość dóbr transportowanych tą drogą spada.

Z danych GUSu z 2019 r. wynika, że transport kolejowy w naszym kraju wynosi nawet o 6,5 razy mniej niż przewozy realizowane pojazdami ciężarowymi.

Transport drobnicowy

Ta forma transportu krajowego skupia się na przewozie materiałów o niewielkich gabarytach, które ze względu na swoje małe rozmiary, mogą zostać połączone w jeden transport.

Pojazd, który realizuje przewóz, zostaje zapełniony ładunkami, które mogą pochodzić od różnych nadawców oraz być skierowane do wielu odbiorców. Dlatego też jego logistyka jest znacznie trudniejsza. Sam transport zajmuje również znacznie więcej czasu.

Przewóz takich ładunków ma jednak kilka zalet. Przede wszystkim wpływa korzystanie na zminimalizowanie wydatków związanych z magazynowaniem oraz kosztami przewozu. Przewożone tą drogą towary można podzielić natomiast na ładunki w opakowaniach (np. kartonach) oraz te, które realizowane są na paletach lub bez.

Firma M&W Spedition oferuje profesjonalny transport krajowy towarów oraz rzeczy. Ofertę firmy w zakresie transportu krajowego znaleźć można tutaj. Obejmuje ona między innymi transport całopojazdowy, nadzór spedycyjny oraz lokalizację o przemieszczaniu się ładunku.