Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Poznań

W dniach 2-6 września Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu we współpracy z 33. Bazą Lotnictwa Transportowego w Powidzu i działającą w jej strukturach Lotniczą Grupą Poszukiwawczą Ratowniczą zorganizowała tytułowy kurs. W tym kursie uczestniczyło 7 naszych ratowników wysokościowych. Ratownicy nabyli umiejętności współpracy ze specyficznym statkiem powietrznym jakim jest śmigłowiec. Nasi ludzie poznawali nowe oraz doskonalili swoje umiejętności w oparciu o śmigłowiec W-3 Sokół. Techniki desantu, ewakuacji z trudno dostępnych miejsc, ewakuacja techniką długiej liny i inne nie są im już obce. Już wkrótce planowana jest druga część kursu i nasi ratownicy po jego ukończeniu będą mogli poszczycić się zdobyciem kolejnego poziomu wtajemniczenia i stopnia starszego ratownika wysokościowego.
Zdjęcia: st. kpt. J. Kuczkowski
Opracował: D-ca SGRW POZNAŃ 5

Galeria: