12 sierpnia 2019 roku funkcjonariusze systemu zmianowego JRG-1 w ramach doskonalenia zawodowego uczestniczyli w próbnej ewakuacji pracowników oraz przeprowadzili rozpoznanie operacyjne obiektów Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. Budynki znajdują się przy ulicy Grobla w Poznaniu. Przez kolejne dwa dni pozostałe zmiany służbowe realizowały to samo zadanie. Celem wyjazdu oraz przeprowadzonego rozpoznania operacyjnego było między innymi:
- rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
- zaznajomienie z instalacjami i systemami mającymi wpływ na bezpieczeństwo pożarowe budynków,
- rozpoznanie i sprawdzenie dróg dojazdowych i dróg pożarowych,
- rozpoznanie i sprawdzenie dróg ewakuacyjnych oraz liczby osób do ewentualnej ewakuacji,
- sprawdzenie procedur postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń na terenie obiektu,
- rozpoznanie i sprawdzenie zaopatrzenia wodnego w pobliżu obiektu do wewnętrznego i zewnętrznego gaszenia pożaru (hydranty).

Podczas rozpoznania sporządzono kartę rozpoznania operacyjnego obiektu zwracając uwagę na wszystkie aspekty zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku. Kompleksowo przeprowadzone rozpoznanie pozwala na zapoznanie z obiektem oraz wzbogacenie o cenną wiedzę, która jest nieoceniona w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia. Rozpoznanie dróg pożarowych i ewakuacyjnych znacznie przyspiesza dojazd na miejsce zdarzenia, wskazuje najbardziej dogodne miejsca ustawienia sił i środków oraz ewakuację osób zagrożonych z budynku wcześniej rozpoznanymi i sprawdzonymi drogami ewakuacyjnymi.

Opracowanie i zdjęcia: mł. kpt. Przybyłowicz Przemysław

Galeria: