Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Poznań

W dniach 3-5 lipca 2019 r., na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu odbył się Szczyt Bałkanów Zachodnich:
• 4 lipca spotkali się ministrowie spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych oraz gospodarki.
• 5 lipca odbył się Szczyt Liderów – szefowie państw lub rządów partnerów Procesu Berlińskiego rozmawiali o najważniejszych sprawach dla regionu Bałkanów Zachodnich.
Spotkaniom na najwyższym szczeblu towarzyszyły trzy wydarzenia:
• Forum Think Tanków przeznaczone dla ekspertów;
• Forum Społeczeństwa Obywatelskiego - platforma wymiany doświadczeń
i współpracy dla organizacji pozarządowych;
• Forum Biznesu, którego celem będzie pomoc przedsiębiorcom w nawiązaniu kontaktów i pogłębieniu specjalistycznej wiedzę.
Wydarzenia te wpisują się w priorytety polskiego przewodnictwa w Procesie Berlińskim, inicjatywy zapoczątkowanej przez Niemcy i łączącej partnerów z Bałkanów Zachodnich i niektórych państw Unii Europejskiej. Priorytety polskiego przewodnictwa to: gospodarka, wzajemne powiązania, społeczeństwo obywatelskie i bezpieczeństwo.

Do zabezpieczenia powyższej imprezy zostały wyznaczone siły i środki z poszczególnych jednostek ratowniczo - gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, które podzielone były na kilka podoperacji. Ponadto zostaliśmy wsparci poprzez dodatkowe zastępy ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie i Koninie. Nad wszystkim czuwał sztab Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego na bazie samochodu batalionowego dowodzenia i łączności. Zabezpieczenie polegało na bezpośrednim nadzorowaniu terenu Międzynarodowych Targów Poznańskich zarówno pod kątem pożarowym, jak i zdarzeń o charakterze chemicznym, biologicznym oraz radiacyjnym, a także zdalnym zabezpieczeniu części obszaru miasta Poznania.

Z ramienia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nad całością zabezpieczenia czuwał Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu - mł. bryg. Jarosław Zamelczyk.

W sumie Szczyt Bałkanów Zachodnich ze strony Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przez wszystkie dni zabezpieczało 200 strażaków.

Realizacje planu zabezpieczenia w/w wydarzenia nadzorował w poszczególnych dniach wielkopolski komendant wojewódzki PSP – bryg. Andrzej Bartkowiak.

Sporządził: kpt. Adam Szyda
Zdjęcia: st. kpt. Kamil Witoszko

Galeria: