Porównanie systemów edukacji specjalnej w Polsce i na Ukrainie było tematem spotkania tyflopedagogów ze Szkoły dla Osób Niewidomych w Czernichowie z Tomaszem Łubińskim, wicestarostą poznańskim. Goście z Ukrainy pytali o konkretne rozwiązania z zakresu edukacji specjalnej i funkcjonowanie szkół zawodowych prowadzonych przez powiat poznański. Dużym zaskoczeniem było dla nich kształcenie profilowe w naszych placówkach.

Wicestarosta poznański, który prowadził spotkanie, zapoznał ukraińskich nauczycieli również z charakterystyką powiatu poznańskiego, wskazał atuty komunikacyjne i potencjał gospodarczy oraz turystyczny regionu. Osobnym tematem były inwestycje w szkolnictwo ze środków własnych powiatu i Unii Europejskiej.

– Na prace w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych wydaliśmy do tej pory 50 milionów złotych. To duże, ale bardzo dobrze wydane pieniądze. Owińska są dziś perłą wśród tego typu placówek i to nie tylko w Polsce, ale i w Europie. W maju 2013 roku za Park Orientacji Przestrzennej otrzymaliśmy nagrodę w konkursie Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich, w kategorii “Miejsce przyjazne dzieciom”- mówił Tomasz Łubiński.

Delegacji z Ukrainy towarzyszyli Maria Tomaszewska, dyrektor Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz Marek Jakubowski, prowadząc w placówce Studio Tyflografiki i Grafiki Komputerowej. Na spotkaniu obecna była Monika Lis-Nożyńska, dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Wizyta i pobyt ukraińskich nauczycieli odbyła się w ramach współpracy z ośrodkiem w Owińskach.

Autor: Hanna Kolanowska-Pogrzebna