Wakacyjne remonty w szkołach i przedszkolach: nowe łazienki, boiska i sale gimnastyczne
Wakacje to czas, kiedy szkolne korytarze pustoszeją, a na ich miejsce wkraczają ekipy remontowe. Intensywne prace budowlane i modernizacyjne w poznańskich placówkach oświatowych mają na celu poprawę warunków nauki i zabawy dla najmłodszych. Dzięki temu uczniowie wrócą we wrześniu do odnowionych i nowoczesnych szkół oraz przedszkoli.

Wakacyjne remonty w poznańskich szkołach i przedszkolach

Wakacje to nie tylko czas odpoczynku dla uczniów, ale także okres wzmożonych prac remontowych w placówkach oświatowych. W tym roku w Poznaniu zaplanowano modernizacje w blisko 220 szkołach i przedszkolach. Zakres prac obejmuje m.in. remonty łazienek, sal gimnastycznych, klas lekcyjnych oraz szkolnych korytarzy. Naprawiane będą także dachy, wymieniane okna i drzwi, a także odświeżane dziedzińce, boiska i place zabaw.

Jednak to nie wszystko. W ramach tych działań planowane są również modernizacje kotłowni, naprawy instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych oraz poprawa oświetlenia i ogrzewania. Wszystko po to, aby stworzyć jak najlepsze warunki do nauki i zabawy dla najmłodszych mieszkańców miasta.

Dlaczego wakacje to idealny czas na remonty?

Wybór wakacji jako czasu na przeprowadzanie remontów w szkołach i przedszkolach nie jest przypadkowy. Brak uczniów i nauczycieli w budynkach szkolnych pozwala na swobodne prowadzenie prac budowlanych bez zakłócania codziennego funkcjonowania placówek. Jak tłumaczy Piotr Kurosiński, kierownik Oddziału Infrastruktury Oświatowej Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania, "wakacyjne prace to przede wszystkim roboty wynikające z bieżącej eksploatacji obiektów. Ich celem jest poprawa stanu technicznego bazy lokalowej placówek oświatowych, a także unowocześnienie boisk sportowych oraz placów gier i zabaw".

Prace remontowe są więc nie tylko konieczne, ale również przemyślane i zaplanowane tak, aby jak najmniej ingerować w codzienne życie szkół i przedszkoli. Dzięki temu uczniowie wracający po wakacjach mogą cieszyć się lepszymi i bezpieczniejszymi warunkami do nauki i zabawy.

Finansowanie i realizacja projektów remontowych

Na bieżące remonty w poznańskich placówkach oświatowych w 2024 roku przeznaczono 19 milionów złotych. Dodatkowe środki, niemal 132 miliony złotych, zostaną przeznaczone na większe inwestycje. W ramach tzw. grantów, czyli dofinansowania działań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta Poznania, osiedla otrzymają 804 tysiące złotych. Niecałe 5,5 miliona złotych zostanie przeznaczone na przedsięwzięcia realizowane w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.

Łącznie na inwestycje, modernizacje oraz remonty placówek oświatowych w 2024 roku zaplanowano blisko 157 milionów złotych, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do ubiegłego roku. W większości przypadków dyrektorzy szkół i przedszkoli już wybrali wykonawców, a w kilkunastu placówkach trwają postępowania przetargowe.

Wakacyjne remonty to inwestycja w przyszłość naszych dzieci. Dzięki nim będą miały one lepsze warunki do nauki, co z pewnością przyczyni się do ich lepszego rozwoju oraz komfortu codziennego przebywania w szkole.


Opierając się na: Urząd Miasta Poznania