Spotkanie w sprawie programu
Program "Aktywny Maluch" w Wielkopolsce ma na celu zwiększenie dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Podczas spotkania w Poznaniu, wiceministra Aleksandra Gajewska omówiła z samorządowcami z regionu zmiany w programie oraz zasady naboru. Spotkanie miało na celu również przybliżenie założeń polityki rodzinnej rządu.

Nowe cele programu "Aktywny Maluch" 2022-2029

Program "Aktywny Maluch", będący kontynuacją znanego wcześniej programu Maluch+, ma na celu zwiększenie dostępności miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w całej Polsce, w tym także w Wielkopolsce. W regionie, aż 27% gmin nie posiada żadnej instytucji opieki nad najmłodszymi, co stanowi znaczący problem dla rodziców. Program ma na celu likwidację tych "białych plam" poprzez tworzenie nowych żłobków, klubów dziecięcych oraz miejsc u dziennych opiekunów.

Spotkanie z samorządowcami w Poznaniu

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyła wiceministra Aleksandra Gajewska oraz lokalni samorządowcy. Wiceministra przedstawiła zmiany w programie oraz zasady naboru, a także omówiła założenia polityki rodzinnej rządu. Obecni byli również wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk, I wicewojewoda Karolina Fabiś-Szulc oraz poseł na Sejm RP Jakub Rutnicki.

– Traktujemy się wszyscy po partnersku i chcemy rozmawiać z przedstawicielami urzędów wojewódzkich i z przedstawicielami gmin w Polsce po to, aby te dane, które analizujemy w ministerstwie i które jasno wskazują, jak wielka jest potrzeba tworzenia nowych miejsc w żłobkach, zderzyć z sytuacją lokalną – mówiła wiceministra Aleksandra Gajewska. – Samorządowcy są najbliżej mieszkanek i mieszkańców, doskonale znają ich potrzeby. To właśnie z nimi w dialogu chcemy prowadzić programy rządowe, tak aby mogli realizować inwestycje, które zaspokoją potrzeby ich lokalnych społeczności – dodała.

Zwiększenie dostępności miejsc opieki

Jednym z głównych celów programu jest zwiększenie dostępności miejsc opieki nad dziećmi, co ma przyczynić się do lepszego łączenia życia zawodowego z rodzinnym. Brak dostępu do instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 często uniemożliwia rodzicom, zwłaszcza matkom, podjęcie pracy zawodowej. W Wielkopolsce funkcjonuje obecnie 778 instytucji opieki, które oferują ponad 21 tysięcy miejsc. Program "Aktywny Maluch" ma na celu zwiększenie tej liczby poprzez nowe inwestycje.

– Program Aktywny Maluch to nie tylko inwestycja w infrastrukturę, to nie tylko zwiększenie dostępności do opieki żłobkowej dla najmłodszych, ale jest to również forma aktywizacji zawodowej młodych rodziców, a szczególnie mam – podkreślała wojewoda Agata Sobczyk.

Szósty nabór wniosków

Obecnie trwa szósty nabór wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów prywatnych, które chcą tworzyć nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3. Wnioski można składać w systemie Rejestr Żłobków do 30 września br. Dofinansowanie mogą otrzymać jednostki, które zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, mogą tworzyć miejsca opieki, tj. jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

– Na początku czerwca odbyliśmy spotkanie online dla gmin, którym przedstawiliśmy założenia nowej odsłony programu i wprowadzone zmiany. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie z wiceministrą Gajewską, przekona gminy będące „białymi plamami” na mapie Wielkopolski, aby powstawały tam miejsca opieki dla najmłodszych – mówiła wicewojewoda Karolina Fabiś-Szulc, która nadzoruje Wydział Polityki Społecznej WUW Poznań.

Finansowanie i wizyty terenowe

Program "Aktywny Maluch" korzysta z różnych źródeł finansowania, w tym środków europejskich z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) oraz z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, a także środków budżetu państwa. Budżet programu wynosi blisko 6,5 mld zł, z czego ponad 500 mln zł przyznano Wielkopolsce.

W trakcie wizyty w Poznaniu, wiceministra Aleksandra Gajewska odwiedziła również Żłobek „Niezapominajka”, który jest częścią Poznańskiego Zespołu Żłobków, obejmującego 15 placówek dla dzieci do lat 3.

Program "Aktywny Maluch" ma na celu nie tylko poprawę infrastruktury opieki nad dziećmi, ale także wspieranie aktywizacji zawodowej rodziców, co jest kluczowe dla harmonijnego rozwoju lokalnych społeczności. Dzięki współpracy rządu z samorządami, program ma szansę znacząco poprawić sytuację opieki nad najmłodszymi w Wielkopolsce.


Na podstawie: Urząd Wojewódzki w Poznaniu