Wizytacja obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Starym Bojanowie
W Starym Bojanowie odbyła się wizytacja obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, której przewodniczył zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Dzieci i młodzież miały okazję nie tylko integrować się, ale również zdobywać cenne umiejętności ratownicze.

Wizyta zastępcy komendanta wojewódzkiego PSP

W środę, 3 lipca 2024 roku, st. bryg. Tomasz Grelak, zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, odwiedził obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Starym Bojanowie. To wydarzenie miało na celu nie tylko kontrolę, ale również wsparcie młodych adeptów pożarnictwa w ich edukacji i rozwoju.

Cel obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Obóz, trwający od 28 czerwca do 7 lipca 2024 roku, zgromadził 40 członków MDP. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Bojanowie. Głównym celem obozu była integracja dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do aktywności w ramach swoich jednostek strażackich. Uczestnicy mieli okazję przyswajać wiedzę z zakresu ratownictwa medycznego oraz obsługi sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Znaczenie edukacji i integracji młodzieży

Obozy takie jak ten w Starym Bojanowie mają ogromne znaczenie dla społeczności lokalnej. Dzieci i młodzież nie tylko zdobywają cenne umiejętności, które mogą przydać się w przyszłych działaniach ratowniczych, ale również uczą się współpracy, odpowiedzialności i dyscypliny. Integracja uczestników pozwala na budowanie silnych więzi, które są niezwykle ważne w pracy zespołowej, jaką jest działalność w jednostkach strażackich.

Podsumowanie wizytacji i znaczenie dla przyszłości

Wizytacja st. bryg. Tomasza Grelaka była nie tylko formą kontroli, ale również wsparciem dla młodzieży i organizatorów obozu. Takie wydarzenia pokazują, jak ważne jest inwestowanie w edukację młodych ludzi i przygotowywanie ich do przyszłych wyzwań. Dzięki takim inicjatywom, młode pokolenie strażaków będzie lepiej przygotowane do służby i podejmowania działań ratowniczych.


Na podst. PSP Poznań