Zielone osiedle nad Wartą coraz bliżej - Rada Miasta zatwierdza plan zagospodarowania
Wschodnia część naszego miasta niedługo może przekształcić się w nową, tętniącą życiem przestrzeń. Rada Miasta podjęła decyzję o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania, który otwiera drzwi dla budowy osiedla mieszkaniowego, gdzie zieleń i nowoczesna architektura mają iść w parze.
  1. Przyjęcie przez Radę Miasta nowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  2. Powstanie osiedla mieszkaniowego na obszarze ok. 39 ha, położonego między ulicą Starołęcką a rzeką Wartą.
  3. Zachowanie i adaptacja historycznych hal Stomilu do funkcji usługowych.
  4. Stworzenie zielonej ścieżki i parku, łączących osiedle z terenami nadwarciańskimi.

Na terenie, który swego czasu tętnił przemysłowym życiem, rozciągającym się od ulicy Starołęckiej do brzegów Warty, szykuje się znacząca transformacja. Tereny te, obejmujące zarówno dawne hale produkcyjne, jak i działające zakłady Stomil, przygotowują się do metamorfozy, która wprowadzi nową jakość do tej części miasta.

Nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada, że obszar ten stanie się oazą dla mieszkańców, szukających zarówno spokoju, jak i bliskości natury, nie rezygnując przy tym z udogodnień miejskiego życia. Projekt przewiduje stopniowane zagęszczenie zabudowy - od niskiej przy rzece do średniowysokiej i wysokiej w kierunku ulicy Starołęckiej. Wizja ta obejmuje również ochronę wybranych obiektów o znaczeniu historycznym i architektonicznym, które zostaną włączone w strukturę osiedla jako przestrzenie usługowe.

Plan nie zapomina także o znaczeniu zieleni. Przewiduje stworzenie zielonej ścieżki, która połączy dawny basen portowy ze stawem na terenie zakładów Stomil. To tylko część większego projektu, który zakłada powstanie parku, będącego naturalnym łącznikiem między nowym osiedlem a terenami nadwarciańskimi. Dodatkowo, wzdłuż Warty pojawi się Wartostrada, a na terenie osiedla wytyczone zostaną ścieżki piesze i rowerowe, wspierające aktywny tryb życia mieszkańców.

Projekt ten jest wyraźnym sygnałem, że miasto stawia na rozwój zrównoważony, gdzie przestrzeń miejska jest planowana z myślą o potrzebach zarówno obecnych, jak i przyszłych pokoleń mieszkańców. Nowe osiedle ma szansę stać się wzorem nowoczesnego, ale i przyjaznego dla ludzi i środowiska miejsca do życia.


Na podst. UM Poznań