Rozpoczyna się budowa zadaszeń w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (Gratowisku) przy ul. 28 Czerwca 1956 r. W związku z tym obiekt będzie zamknięty od 1 grudnia do końca stycznia przyszłego roku.

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu rozpoczyna kolejny etap modernizacji punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Od 1 grudnia do końca stycznia 2024 r. nieczynne będzie Gratowisko Dębiec (przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 284). Zaplanowane roboty budowlane wymagają demontażu muru przeciwpożarowego. Tym samym ze względów bezpieczeństwa PSZOK nie będzie dostępny dla mieszkańców.

Poznaniacy nadal mogą korzystać z Gratowiska Wschód (przy ul. Wrzesińskiej 12 w Poznaniu) oraz Gratowiska Morasko (przy ul. Meteorytowej 1 w Suchym Lesie). Na obydwu PSZOK-ach właśnie zakończyły się prace modernizacyjne. Powstały tam nowe zadaszenia m.in. w miejscach magazynowania odpadów wystawkowych.

PD