Poznań to dla mnie dom, wolność, miasto w sam raz - to tylko wycinek z określeń zawartych w książce "Czym jest dla Ciebie miasto Poznań?". Jest to antologia najciekawszych fragmentów wypowiedzi osób, które wzięły udział w konkursie na opowieści o Mieście. 30 listopada odbędzie się spotkanie promujące publikację.

W czwartek, 30 listopada w Bramie Poznania (ul. Gdańska 2) o 17:00 odbędzie się promocja książki "Czym jest dla Ciebie miasto Poznań?". W trakcie wydarzenia publikacja będzie dostępna w cenie promocyjnej.

Książka zestawia różnorodne opowieści o mieście, jego dziedzictwie i aktualnych wyzwaniach. Prezentowane w niej fragmenty prac pochodzą z czwartej edycji konkursu poświęconego Poznaniowi z 2021 roku. Jego tradycja sięga inicjatywy Floriana Znanieckiego, który w 1928 roku w ramach przygotowań do Powszechnej Wystawy Krajowej przygotował pierwsze takie przedsięwzięcie badawcze w Polsce. Na przestrzeni lat kolejne edycje konkursu (1964 r., 1994 r.) pokazywały zmieniający się obraz miasta oraz pozwalały na refleksję nad przemianami społecznymi. Na podstawie analiz prac konkursowych redaktorzy prezentują także refleksję nad wielkopolskimi mitami i stereotypami.

Uczestnicy konkursu mieli możliwość przedstawienia wypowiedzi pisemnych (wpłynęło ich 117) lub mówionych (10 wypowiedzi). Autorami nadesłanych prac są osoby z różnych grup wiekowych - od nastolatków po osiemdziesięciolatków. W większości zamieszkują różne rejony Poznania, a także obszar metropolii Poznań, inne miasta w Polsce igranicą, ale na różne sposoby są związane ze stolicą Wielkopolski

Podstawową kategorią wyboru wypowiedzi była koncepcja spojrzenia. Pozwoliło to redaktorom ułożyć prace konkursowe w trzech częściach. W konsekwencji miasto zostało zaprezentowane z trzech perspektyw: indywidualnej ("Ja w mieście"), rysującej całościowe wizje ("Poznań z lotu ptaka") oraz zaangażowanej ("Miasto, jakiego bym chciał (a)").

Książka wydana przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa jest elementem programu obchodów 770-lecia lokacji miasta Poznania. Powstała pod redakcją naukową Macieja Frąckowiaka, Jacka Kubery, Krzysztofa Podemskiego oraz Marka Ziółkowskiego. Konkurs zorganizował Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Miastem Poznań, Fundacją Rozwoju Miasta Poznania oraz Fundacją Naukową im. Floriana Znanieckiego.   

PD