Na przebudowanej ul. Kolejowej trwają odbiory techniczne i ostatnie prace wykończeniowe. W środę, 29 listopada, wraca stała organizacja ruchu. Tak jak przed przebudową, na całej długości ulicy możliwy będzie ruch w obu kierunkach.

W trakcie przebudowy ul. Kolejowa była strefą zamieszkania. Ulica w większości była jednokierunkowa, a piesi mogli się przemieszczać po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i mieli pierwszeństwo przed pojazdami, poruszającymi się z maksymalną prędkością 20 km/h. Postój samochodów był dozwolony jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. Od środy ruch na całej długości ulicy będzie odbywał się już dwukierunkowo, z maksymalną prędkością 30 km/h.

Dzięki przebudowie ulicy zmieniła się nawierzchnia jezdni, która ma obecnie szerokość 5,5 metra. Zniszczony asfalt i nierówny bruk sprzed rozpoczęcia prac zastąpiła masa bitumiczna oraz uspokajające ruch wyniesione skrzyżowania z kostki brukowej. Kierowcy na ul. Kolejowej będą mieli do dyspozycji oznaczone miejsca parkingowe, które od piątku, 1 grudnia, wejdą do strefy płatnego parkowania, obowiązującej na Łazarzu w dni robocze od 8.00 do 20.00.

Dzięki przebudowie piesi zyskali nowe, równe chodniki, które mają ok. 2 metry szerokości. Stare były w bardzo złym stanie, z licznymi pęknięciami, ubytkami i deformacjami spowodowanymi rozrostem korzeni drzew. Bezpieczeństwo pieszych zwiększą zlokalizowane na wyniesionych skrzyżowaniach przejścia przez jezdnię, doświetlane dodatkowymi latarniami.

PIM