Trasa kórnicka zmienia się na lepsze - trwają prace przy przebudowie torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej i przystanków. Będzie także nowa infrastruktura dla pieszych, rowerzystów i kierowców. Prace na odcinku sąsiadującym z użytkiem ekologicznym Traszki Ratajskie prowadzone są ze szczególną uwagą ze względu na chronione gatunki płazów. 

- Postęp robót widać na większości przebudowywanej trasy, czyli od ul. Jana Pawła II do os. Lecha. Wyjątkiem jest fragment przylegający do użytku ekologicznego. Na tym odcinku prace rozpoczniemy wczesną wiosną, by nie zakłócać snu zimowego płazów. Do tego etapu przygotowujemy się od jesieni przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu - mówi Tomasz Płóciniczak, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

W ostatnim czasie wycięte zostały drzewa kolidujące z budowaną infrastrukturą w sąsiedztwie użytku. Z uwagi na zimujące pod korzeniami płazy, drzewa są usuwane etapami. Prace są prowadzone pod nadzorem herpetologicznym. W rejonie inwestycji przeprowadzone zostaną nasadzenia 250 drzew oraz ponad 2 tys. metrów kwadratowych krzewów.

- Pozyskane w trakcie prac konary i pnie nie zostaną wywiezione, a wykorzystane do budowy nowych zimowisk dla traszek i innych płazów na terenie użytku ekologicznego. Prace zostały zaplanowane tak, by możliwa była kontynuacja czynnej ochrony realizowanej na tym terenie. Z tego względu materiał z wycinki wzbogaci siedliska płazów o nowe gałęziowiska i pniakowiska. Tego typu działania są już prowadzone od dekady - wyjaśnia dr inż. Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

To nie jedyna forma działań, których celem jest zapewnienie traszkom jak najlepszych warunków do życia i rozmnażania się. W ubiegłym roku powstała instalacja, dzięki której dwa stawy są zasilane deszczówką zebraną z powierzchni dachu Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego na os. Tysiąclecia. Pierwszy ze stawów jest już niemal pełen. 

Z kolei przebudowa trasy kórnickiej to ostatni etap inwestycji związanej z tzw. Górnym Tarasem Rataj. Wcześniej wyremontowana została trasa wzdłuż ulic Chartowo i Żegrze, a nowy odcinek torowiska wraz z pętlą powstał przy ul. Unii Lubelskiej. Obecnie zużyte torowisko i sieć trakcyjna są wymieniane na odcinku od ul. Jana Pawła II do os. Lecha. Stare elementy są zastępowane nowymi, o odpowiednich parametrach technicznych. Poprawi to trwałość, stabilność i bezpieczeństwo trasy. Równocześnie ograniczone zostaną drgania i hałas wynikające z przejazdu tramwajów, co zwiększy komfort okolicznych mieszkańców.

Prace budowlane trwają na niemal całym zakresie inwestycji, a siedliska płazów zabezpieczone są odpowiednim płotkiem ochronnym. Stare torowisko zostało w większości zdemontowane, podobnie jak sieć i słupy trakcyjne. Wykonawca buduje już konstrukcję nowego torowiska i fundamentów słupów trakcyjnych. Równolegle trwają prace związane z infrastrukturą podziemną, m.in. siecią kanalizacji deszczowej. 

Wykonawca przebuduje i dostosuje do potrzeb osób z niepełnosprawnościami przystanki Kórnicka (za ul. Jana Pawła II, przy centrum handlowym) i Os. Tysiąclecia, zaś przystanek Polanka zostanie zastąpiony przez dwa nowe: Polanka - bliżej przejścia w ciągu ul. Milczańskiej, a także Łacina - w rejonie nowych osiedli mieszkaniowych. Zmienią się również trasy rowerowe i ciągi piesze. W ramach inwestycji ul. Pleszewska zostanie przedłużona (od skrzyżowania z ul. Warczygłowy do skrzyżowania ulic Kaliskiej i Polanka, z możliwością przejazdu przez torowisko). 

Do zadań wykonawcy należą również budowa odwodnienia, oświetlenia ulicznego, montaż monitoringu, a także budowa utwardzonego dojazdu dla służb technicznych do stacji prostownikowej Rataje. W ramach zadania przeprowadzone zostaną nasadzenia kompensacyjne.

Prace mają zakończyć się jesienią 2023 roku.

PIM/AW