Na placu budowy węzła Grunwaldzka, na granicy Poznania i Plewisk, coraz bardziej zaawansowane są nie tylko prace ziemne, ale i konstrukcyjne. Powstaje tam wygodne miejsce przesiadek między różnymi środkami transportu i przejazd pod torami kolejowymi. Dzięki postępowi robót we wtorek, 4 października zmieni się organizacja ruchu, m.in. ponownie udostępniony zostanie przejazd ul. Szarotkową i Piwoniową.

- Na tym etapie wykonawca prowadzi roboty w zakresie układu drogowego, wiaduktu kolejowego i kładki nad ul. Grunwaldzką. Zarys przejazdu pod torami jest dobrze widoczny po stronie Poznania. Kontynuowane są również prace polegające na przebudowie sieci infrastruktury podziemnej - mówi Tomasz Płóciniczak, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

FILM

W ostatnim czasie przebudowano sieć elektroenergetyczną, częściowo przygotowano też uzbrojenie wodociągowe do nowego przebiegu rurociągu. Dalsze działania w tym zakresie będą możliwe po wprowadzeniu zmian organizacji ruchu po stronie Plewisk - informacja o tym pojawi się z wyprzedzeniem. Prowadzone są także prace dotyczące przepompowni wód oraz sieci teletechnicznych.

Wkrótce wykonawca zabezpieczy i tymczasowo wywiezie z terenu budowy figurę Jezusa, która zostanie poddana renowacji. Przygotowane zostanie dla niej nowe miejsce na ul. Kminkowej, w pobliżu skrzyżowania z Grunwaldzką. Zostanie tam umieszczona po zakończeniu prac.

Wprowadzane 4 października zmiany organizacji ruchu polegać będą na przywróceniu przejazdu ul. Szarotkową i Piwoniową, a także udostępniona zostanie tymczasowa, wydłużona jezdnia ul. Grunwaldzkiej, którą kierowcy aktualnie przejeżdżają przez torowisko kolejowe. W rejonie ul. Piwoniowej połączy się ona z obecną jezdnią ul. Grunwaldzkiej, co pozwoli wyłączyć z ruchu fragment jezdni od strony ul. Piwoniowej i Szarotkowej i tym samym umożliwi kontynuację robót związanych z budową bezkolizyjnego przejazdu pod torowiskiem kolejowym. W dalszym ciągu przejazd będzie więc możliwy w obu kierunkach. Ponadto od 4 października kierowcy korzystający obecnie z łącznika między ul. Szarotkową i Grunwaldzką ponownie przejadą przez skrzyżowanie ul. Szarotkowej i Piwoniowej. Zmiany dotyczą również pieszych. Ponownie udostępniony zostanie ciąg po wschodniej stronie ul. Grunwaldzkiej, a zamknięty zostanie ten po stronie zachodniej - między łącznikiem a ul. Piwoniową.

FILM

Węzeł Grunwaldzka będzie miejscem łączącym różne środki transportu: pociągi, autobusy, rowery i samochody. Przy stacji kolejowej Poznań Junikowo powstanie węzeł przesiadkowy. Pętla autobusowa w rejonie peronu PKP umożliwi szybką przesiadkę "drzwi w drzwi" pomiędzy pociągami i autobusami. Uzupełnieniem będą parkingi typu "parkuj i jedź" dla samochodów i rowerów. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Inwestycja pozwoli więc na zwiększenie udziału kolei i autobusów w codziennych podróżach. Dzięki budowie przejazdu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Grunwaldzkiej, piesi, rowerzyści i kierowcy nie będą już musieli czekać przed opuszczonym szlabanem. Ponadto na ul. Grunwaldzkiej, na odcinku od ul. Twardogórskiej do ul. Wołczyńskiej, powstanie ok. kilometrowa droga z chodnikami i ścieżkami rowerowymi. 

Zakończenie prac planowane jest na IV kwartał 2023 r.

PIM