W ramach pilotażowej edycji nowego programu stypendialnego dla artystek i artystów wsparcie na łączną kwotę 200 000 złotych otrzymają 32 osoby. Celem programu jest pomoc w indywidualnym rozwoju poznańskich twórczyń i twórców.

- Program stypendiów rozwojowych dla twórców jest potrzebny jako uzupełnienie istniejących już w Poznaniu instrumentów wsparcia kultury. Stypendia mają służyć przede wszystkim indywidualnemu rozwojowi artystek i artystów, którzy mogą ubiegać się o nie bezpośrednio, a nie poprzez organizacje lub instytucje - mówi przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz, który w kapitule oceniającej wnioski reprezentował Komisję Kultury i Nauki.

Nabór do programu cieszył się dużym zainteresowaniem - złożono ponad 150 wniosków, zarówno indywidualnych, jak i zespołowych. W odróżnieniu od przyznawanych corocznie miejskich stypendiów dla młodych twórców, w nowym programie nie było bariery wiekowej - we wniosku należało opisać plany artystyczne i potrzeby związane z ich przyszłą realizacją.

- Kapituła konkursowa wybrała 26 najbardziej interesujących wniosków, rekomendując przyznanie 22 stypendiów indywidualnych oraz 4 kolektywnych. Naborem i opieką nad stypendystami zajmuje się Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania - mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta miasta odpowiedzialny m.in. za kulturę.

Inicjatywa wprowadzenia nowego programu spotkała się z dużym wsparciem Rady Miasta Poznania.

- Wyłonione osoby reprezentują praktycznie wszystkie dziedziny sztuki. Poznań poprzez stypendia rozwojowe pomoże im w sfinansowaniu prac nad nowymi dziełami, umożliwi wyjazdy studyjne, kursy mistrzowskie i inne działania rozwijające kompetencje twórcze - mówi Justyna Makowska, dyrektorka Wydziału Kultury UMP.

Kwota wsparcia pojedynczego wniosku została ograniczona do przedziału od 5 000 do 20 000 złotych.

- Wspieranie ludzi twórczych na pewno się Poznaniowi opłaci, dlatego uważam, że program stypendiów rozwojowych powinien być kontynuowany w kolejnych latach, z możliwie zwiększoną pulą - zapowiada Grzegorz Ganowicz.
Wyniki prac komisji konkursowej:

Stypendia indywidualne:

 • Bogusław Biegowski
 • Anna Maria Brandys
 • Sylwia Czubała
 • Sebastian Dembski
 • Cristina Ferreira
 • Wojciech Furman
 • Anna Gregorczyk
 • Arkadiusz Ignaszak
 • Grażyna Kielińska
 • Jan Kiernicki
 • Paweł Kubacka
 • Krzysztof Kuśmierek
 • Urszula Lucińska
 • Idalia Mantas
 • Agnieszka Misiewicz
 • Malwina Paszek
 • Marcin Piątyszek
 • Ewa Pilarska-Banaszak
 • Milena Pioruńska
 • Dawid Tokłowicz
 • Łukasz Trusewicz
 • Adrian Wykrota

Stypendia zespołowe

 • Kolektyw: Piotr Kowalski, Szczepan Kopyt
 • Kolektyw: Karolina Pawełska, Anna Karolina Kłys
 • Kolektyw: Agata Kneć, Martyna Miller, Katarzyna Wojtczak, Rafał Żarski
 • Kolektyw: Maciej Waleszczyk, Jan Skorupa