Prace na odcinku ul. Św. Marcin między ul. Gwarną a mostem Uniwersyteckim postępują zarówno na torowisku tramwajowym, jak i jezdni. Rozpoczęło się układanie głównej warstwy nawierzchni bitumicznej na pierwszych fragmentach ul. Św. Marcin i al. Niepodległości.

- Wykonawca wykorzystuje sprzyjające warunki pogodowe na prace bitumiczne wszędzie tam, gdzie pozwala na to zaawansowanie robót. W najbliższych dniach ułoży górną warstwę podbudowy zasadniczej i warstwę wiążącą na ul. Św. Marcin od strony ronda Kaponiera do skrzyżowania z al. Niepodległości oraz na al. Niepodległości od ul. Taylora do wjazdu na teren Uniwersytetu Ekonomicznego - mówi Kamila Michalska, dyrektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Po ułożeniu nawierzchni na wyłączonych obecnie pasach jezdni możliwe będzie przełożenie ruchu właśnie na te odcinki, przy równoległym rozpoczęciu rozbiórki pasów obecnie pozostawionych kierowcom. Prace te nie dotyczą odcinka od strony centrum, pomiędzy ulicami Kościuszki i Gwarną. Tam nawierzchnia ul. Św. Marcin zostanie ułożona z kostki granitowej. Będzie to przestrzeń łącząca funkcje ulicy, deptaku i parkingu. Z kolei od ul. Kościuszki do al. Niepodległości przewidziana jest strefa uspokojonego ruchu - Tempo 30.

Na odcinku ul. Św. Marcin między ul. Gwarną a mostem Uniwersyteckim zakończono większość prac związanych z budową i renowacją sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych. Prace koncentrują się na torowisku, co jest priorytetem dla wykonawcy, by jak najszybciej można było uruchomić tramwaje (w pierwszej kolejności przez ul. Towarową). Co ważne, w ramach tej inwestycji powstaje infrastruktura umożliwiająca tramwajom skręt w prawo - z ul. Towarowej w ul. Św. Marcin. 

Od 26 września wyłączone z ruchu jest skrzyżowanie ul. Składowej i Towarowej, co pozwoliło rozpocząć prace polegające na połączeniu nowego torowiska w ul. Towarowej z istniejącym, od strony dworca. Docelowo podróże tramwajem usprawni nowy przystanek przy Zamku - dla pasażerów jadących w stronę ronda Kaponiera.

Wykonawca przygotowuje się do montażu wysięgników sieci trakcyjnej i układa linie zasilające oświetlenie drogowe. Trwa również renowacja zabytkowego murku przed CK Zamek. Dobiega także końca budowa skrzyń antykompresyjnych, czyli miejsc, w których sadzone będą nowe, duże drzewa. W sumie w ramach tego zakresu Programu Centrum posadzonych zostanie ponad 50 drzew. W większości będą to platany, wiązy, dodatkowo grusze drobnolistne i lipa. Drzewa, które mogą być zagrożone m.in. próbami nielegalnego parkowania, zostaną zabezpieczone słupkami. Ponadto posadzonych zostanie ponad 1850 nowych krzewów, takich jak: berberysy, irgi, trzmieliny, hortensje, jałowce, ogniki szkarłatne, śnieguliczki, róże, cisy. Całość układu zieleni uzupełnią nasadzenia bylin. Planowane zmiany pozwolą na zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej o ponad tysiąc metrów kwadratowych. 

Prace w ramach tego zakresu Programu Centrum zakończą się wiosną przyszłego roku, a uruchomienie tramwaju na ul. Św. Marcin między rondem Kaponiera a ul. Podgórną będzie możliwe do połowy przyszłego roku, po dostosowaniu skrzyżowania ul. Św. Marcin i Ratajczaka do przyszłej trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka oraz ułożenia torów łączących ul. Gwarną z ul. Św. Marcin. 

PIM