W poniedziałek, 3 października, rozpoczną się prace związane z nasadzeniami nowej zieleni na ul. Kanałowej. Odbrukowanych zostanie 250 metrów kwadratowych. W związku z tym czasowo zmieni się sposób parkowania.

Posadzone będą drzewa m.in.: wiśnie piłkowane i świdośliwy Lamarcka. Nie zabraknie też kwitnącej zieleni niskiej - łącznie ponad 550 szt. roślin wieloletnich: krzewów róż, budlei, kocimiętki i ozdobnych traw oraz ponadto 700 hiacyntów. Gatunki zostały tak dobrane, by jak najlepiej mogły się rozwijać na ul. Kanałowej oraz by kwitnące rośliny można było podziwiać przez jak największą część roku. Dzięki temu mieszkańcy i przechodnie zyskają nową, bardziej estetyczną przestrzeń.

W trakcie prac odbrukowanych zostanie ok. 250 metrów kwadratowych chodników w miejscach, które nie są używane przez pieszych, kierowców i rowerzystów.

Od poniedziałku nie będzie można parkować po północnej stronie ulicy na odcinku od ul. Kolejowej za ul. Małeckiego. Ustawione są już stosowne znaki informacyjne. Zaparkowane 3 października samochody moga zostać odholowane.

W kolejnym etapie prac zakaz zatrzymywania się będzie obowiązywał po południowej stronie, głównie między Głogowską a Małeckiego i w okolicy ul. Kanałowej nr 15 (między przejściem dla pieszych a ogródkiem kawiarnianym).

Planowany termin zakończenia prac to koniec listopada. Koszt inwestycji to prawie 140 tys. złotych. Pieniądze na realizację zadania przekazała Rada Osiedla św. Łazarz. Nowo założona zieleń będzie objęta pielęgnacją gwarancyjną.

ZDM