Poznań stawia na kreatywnych - do 29 sierpnia trwa nabór do nowego programu stypendialnego. W jego ramach uzyskać można finansowe wsparcie działań związanych z twórczością artystyczną w wysokości od 5000 do 20 000 złotych.

Inicjatywa stworzenia nowego programu stypendialnego odpowiada na potrzeby rozwojowe twórców związanych z Poznaniem.

- Program jest adresowany bezpośrednio do nich. Duża część środowiska ludzi kultury nie korzysta z miejskiego wsparcia, bo nie współpracuje z instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Dlatego o nowe stypendia będą mogli wystąpić osobiście, bez pośredników i rekomendacji, na własne potrzeby związane z twórczością  - deklaruje Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania.

Grono potencjalnych stypendystów jest bardzo szerokie - nie przewidziano m.in. ograniczeń wiekowych, zatem to propozycja nie tylko dla młodych talentów. O stypendium mogą wnioskować zarówno pojedyncze osoby, jak i grupy czy zespoły twórcze. Kluczowe jest przedstawienie w podaniu celu stypendium. Może nim być konkretny projekt, jak np. organizacja wydarzenia artystycznego. To także wsparcie procesu twórczego chociażby poprzez sfinansowanie wyjazdu studyjnego, kursu mistrzowskiego lub badań. Ubiegać się można również o pomoc w działalności rozwijającej kompetencje twórcze.

- Słowo "rozwój" jest tu kluczowe. Większość publicznych programów wsparcia jest skupionych na wymiernych rezultatach - nowe poznańskie stypendia twórcze mają pomagać ludziom kultury w poszerzaniu swojej wiedzy i umiejętności - mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania.

- We wniosku należy opisać swoje potrzeby rozwojowe, nakreślić wstępnie harmonogram działań i czas ich realizacji jeszcze w bieżącym roku oraz wskazać cele, jakie chce się z pomocą stypendium osiągnąć - precyzuje Justyna Makowska, dyrektorka Wydziału Kultury UMP.

Pula pilotażowego programu stypendiów twórczych wynosi w tym roku 200 tysięcy złotych. Organizacją naboru wniosków zajmuje się Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania. Czas na ich złożenie minie 29 sierpnia o godz. 15:30, a wszystkie dokumenty znaleźć można na stronie.

PD