27 maja br. punktualnie o godz. 16.00 przed budynkiem przy ul. Orzechowej w Przeźmierowie została zorganizowana uroczystość w związku z otwarciem Centrum Integracji Obywatelskiej. Jego częścią jest Posterunek Policji, w którym docelowo służbę będzie pełniło 11 policjantów.

Wcześniej, na terenie gminy funkcjonował rewir dzielnicowych, który składał się z 6 etatów. Obecnie ilość stanowisk została zwiększona do 11, a w skład zespołu wchodzą - kierownik, 5 dzielnicowych, 4 policjantów pionu patrolowo – interwencyjnego oraz 1 samodzielne stanowisko do spraw kryminalnych.

Na początku spotkania głos zabrał Wójt Gminy Pan Tadeusz Czajka, który wyraził swoje zadowolenie i skierował słowa podziękowania do wszystkich, którzy byli zaangażowani w budowę tego obiektu. W swojej wypowiedzi zaznaczył, że jak sama nazwa wskazuje ma to być miejsce, gdzie mieszkańcy będą czuć się dobrze, a ich potrzeby społeczne zostaną zaspokojone.

Następnie o zabranie głosu zostali poproszeni goście m.in.: Przewodnicząca Rady Gminy oraz  Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka.

W spotkaniu uczestniczyli również: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu nadkom. Violetta Mójta,  Komendant Miejski Policji w Poznaniu insp. Robert Kasprzyk, jego zastępca nadkom. Leszek Steinitz oraz kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej oraz Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. 

Szef wielkopolskich policjantów wyraził zadowolenie i skierował słowa podziękowania dla władz gminy za możliwość udostępnienia części budynku dla policjantów.

Jak zaznaczył w swojej wypowiedzi otwarcie posterunku w tym miejscu było odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności, a od tego dnia policjanci będą jeszcze skuteczniej troszczyć się o bezpieczeństwo mieszkańców.

Generał podkreślił, że jest to obiekt spełniający najnowsze standardy techniczne i funkcjonalne, jednak najważniejsze jest to, że ma on być miejscem przyjaznym dla obywateli.

W dalszej części spotkania nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi zwieńczające otwarcie Centrum Integracji Obywatelskiej oraz przekazie symbolicznego klucza do siedziby posterunku.

Na zakończenie wydarzenia zaproszeni goście oraz mieszkańcy mieli możliwość zwiedzania budynku i porozmawiania na temat jego funkcjonowania. Całość odbywała się w przyjaznej atmosferze przy akompaniamencie orkiestry.

Marta Mróz