Kamienica Margarety Grüder na Łazarzu, wiatrak typu holenderskiego przy ul. Milczańskiej, secesyjne budynki na Jeżycach - to tylko część z 16 zabytkowych obiektów, które otrzymały w tym roku miejską dotację na remonty i renowacje.

We wtorek, 26 kwietnia miejscy radni zdecydowali, że Miasto przekaże dotacje o łącznej wartości 1,7 mln zł na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Znajdują się one na terenie Poznania, nie są jednak własnością Miasta.

- Chętnych na dofinansowanie było wielu, co bardzo nas cieszy - mówi Joanna Bielawska-Pałczyńska, Miejski Konserwator Zabytków. - Wpłynęły 23 wnioski, dwa nie spełniały jednak wymagań formalnych. Po dogłębnej analizie rekomendowaliśmy radnym przyznanie dofinansowania dla 16 z nich. Podczas oceny wniosków braliśmy pod uwagę rangę i stan zachowania obiektu oraz ewentualne zagrożenie związane z brakiem renowacji. Ważne było również to, czy mamy np. do czynienia z kontynuacją prac.

Większość z obiektów, które dostaną w tym roku dofinansowanie, to budynki świeckie. Dwa z nich znajdują się na Jeżycach. 230 tys. zł zostanie przeznaczonych na renowację elewacji frontowej i północnej secesyjnej kamienicy przy ul. Roosevelta 2. Z kolei 120 tys. zł posłuży sfinansowaniu remontu dachu w budynku przy ul. Krasińskiego 4a. 

Dzięki miejskiemu wsparciu dawny blask odzyskają także elementy budynku Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk przy ul. Mielżyńskiego 27/29. 67 tys. zł zostanie przeznaczonych na renowację stolarki okiennej. Będzie to kontynuacja prac rozpoczętych w latach poprzednich. 

Zmiany przejdą również kamienice na Łazarzu. 100 tys. zł dofinansowania pozwoli poddać  renowacji elewację frontową w budynku pod adresem Rynek Łazarski 7/Małeckiego 20. To kontynuacja zeszłorocznych robót. 112 tys. zł z miejskiej kasy zostanie wykorzystanych również na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich wnętrz oraz stolarki w kamienicy Margarety Grüder przy ul. Strusia 3-3a. Ten charakterystyczny obiekt powstał w stylu eklektycznym i nawiązuje przede wszystkim do form gotyckich. 

Dzięki dofinansowaniu w wysokości 150 tys. zł świetność odzyska również elewacja kamienicy przy ul. Grunwaldzkiej 17. Ponadto w ramach robót wykonane zostaną prace przy jej balkonach, dachu oraz obróbki blacharskie.  

Dotacja o wartości 150 tys. zł pozwoli na kontynuację prac przywracających świetność szczególnemu obiektowi, jakim jest historyczny wiatrak (turbina wietrzna) z 1910 roku, który stoi przy ul. Milczańskiej 2. To jedyny taki obiekt na terenie Poznania. 

Gmina Wyznaniowa Żydowska otrzyma 110 tys. zł na  konserwację i renowację okien w budynku u zbiegu ulic Stawnej i Szewskiej. Z kolei kamienica przy Starym Rynku 48 zyska izolację przeciwwilgociową piwnic. Pozwoli na to dofinansowanie w wysokości 17 tys. zł. 

Kolejną grupą obiektów, które otrzymają w tym roku wsparcie, są najcenniejsze budynki sakralne w Poznaniu. Jednym z nich jest kościół pw. św. Franciszka z Asyżu przy ul. Garbary. 250 tys. zł dotacji umożliwi remont elewacji obiektu wraz z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym, a 80 tys. zł dofinansowania pomoże poddać konserwacji elewacje przykościelnej kaplicy Matki Boskiej Loretańskiej.Z kolei franciszkanie dostaną 50 tys. zł na wykonanie przeniesienie malowidła "Ukazanie się Świętej Trójcy św. Antoniemu" w świątyni przy ul. Franciszkańskiej. 

100 tys. zł otrzymał klasztor karmelitów bosych na kolejny etap remontu elewacji oraz więźby dachowej z wymianą pokrycia w kościele przy ul. Działowej. 20 tys. zł trafi do parafii rzymskokatolickiej pw. św. Rocha, która pieniądze przeznaczy na prace konserwatorskie i restauratorskie witraży północnej ściany prezbiterium w kościele przy ul. św. Rocha. 

Miejskie dotacje umożliwią również kontycjację remontu elewacji i naprawę dachu kościoła parafii rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej przy ul. Mariackiej 15 (100 tys. zł), a także konserwację zabytkowych drzwi w kościele ewangelicko-metodystycznym przy ul. Ogrodowej (44 tys. zł). 

JZ