Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych rozpoczął kolejną modernizację. Zabytkowe kamienice przy ul. Składowej 11 i 12 przejdą pierwszy etap remontu jeszcze w tym roku. 

Prace przy ul. Składowej 11 i 12 już się rozpoczęły i mają się zakończyć do końca roku. Podczas remontu w kamienicach zlikwidowane zostanie aż 55 nieekologicznych pieców kaflowych, tzw. "kopciuchów" - to ważny element walki ze smogiem. Dodatkowo część strychów w budynkach zostanie zaadaptowana na kotłownie gazowe. Wymienione zostaną instalacje gazowa i wodno-kanalizacyjna. Wszystkie planowane prace poprawią stan techniczny obiektów. 

Remont obejmie też konserwację i częściową wymianę historycznej stolarki okiennej. Dzięki temu będzie można wyeksponować wartości zabytkowe budynków, a także ulepszyć ich właściwości termiczne. 

Zabytkowe kamienice przy ul. Składowej powstały pod koniec XIX i na początku XX wieku. Wzdłuż ulicy, przy której stoją, prowadziła bocznica kolejowa, która od lat 60. XIX w.  łączyła Dworzec Główny z magazynami artyleryjskimi w obrębie umocnień Twierdzy Poznań. Budynki przy ul. Składowej 11 i 12 zostały wpisane do rejestru zabytków w 1980 roku. 

Remont potrwa do końca 2022 roku. Całkowity koszt modernizacji to blisko 4,5 miliona złotych. 

AW/ZKZL