Rozpoczęły się pierwsze tegoroczne remonty poznańskich ulic. Roboty prowadzone są m.in. na ul. Książęcej, a spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich wymienia nawierzchnię na ul. Krzywoustego. Wartość prac w tym roku to ponad 17,5 mln zł.

- Co roku poprawiamy komfort przejazdów na kolejnych poznańskich ulicach. Prace są prowadzone zarówno na głównych arteriach komunikacyjnych, jak też i na drogach osiedlowych. Te lokalne naprawy często zgłaszane są przez radnych miejskich i osiedlowych, którzy najlepiej znają potrzeby danej części miasta  - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.  

Roboty realizowane będą tam, gdzie stan nawierzchni jest w gorszym stanie. Część z tegorocznych planów to kontynuacja robót z 2021 roku.

Kończą się prace na części ul. Jackowskiego i Gorczyczewskiego, gdzie ułożone zostały nowe chodniki i nawierzchnia jezdni oraz na ul. Brzask.

 - W maju chcemy rozpocząć prace na kolejnym odcinku ul. Polnej. Przed rokiem przeprowadzone były na jej łazarskim odcinku, czyli pomiędzy ul. Bukowską a ul. Marcelińską. W tym roku nowa nawierzchnia ma być ułożona od ul. Bukowskiej do ul. Dąbrowskiego - zapowiada Ireneusz Woźny, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich ds. Utrzymania.

W czerwcu i lipcu zaplanowano remont na ul. Warowanej. W wakacje mają być prowadzone prace na ulicy Matejki (od ul. Wyspiańskiego do ul. Niegolewskich) i ul. Kasprzaka (od ul. Niegolewskich do ul. Hetmańskiej). W tej samej części Poznania wyremontowana zostanie ul. Głogowską od wiaduktu Kosynierów Górczyńskich do ul. Klinkierowej.

Z ulic ważnych dla lokalnej społeczności, które stanowią dojazd do głównych arterii, domów, ośrodków zdrowia lub szkół, wyremontowana będzie ul. Trzemeszeńska na odcinku od ul. Nakielskiej do ul. Łabiszyńskiej (te prace będą powiązane z budową chodnika). Z kolejnych można wymienić ulice: Kołobrzeską - od ul. Sianowskiej do ul. Białogardzkiej, Redarowską, Sławomira.

Dokładny harmonogram robót jest jeszcze ustalany. O poszczególnych remontach będziemy informować z uprzedzeniem. W tym roku na odnowienie ulic Zarząd Dróg Miejskich przeznacza ponad 17,5 miliona złotych.

ZDM