Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg, który wyłoni wykonawcę robót polegających na budowie hali pneumatycznej nad boiskiem obok stadionu lekkoatletycznego. To kolejna inwestycja rozwijająca kompleks sportowy na Golęcinie.

- Sezonowe zadaszenie powstanie nad nowym boiskiem treningowym, którego budową także zajmowała się nasza spółka. Dzięki inwestycji treningi i wszelkie zajęcia sportowe będzie można organizować komfortowo o każdej porze roku, bez względu na panujące warunki atmosferyczne - mówi Marcin Gołek, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Zadaszenie swoim kształtem i działaniem będzie przypominało balon pokrywający całe boisko do piłki nożnej (wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną), którego budowa zakończyła się latem 2020 r. Obiekt znajduje się pomiędzy ul. Niestachowską a stadionem głównym, wobec którego pełni funkcję treningową. Oprócz boiska jest tam także czterotorowa bieżnia wraz z infrastrukturą do skoku wzwyż, skoku w dal, trójskoku i pchnięcia kulą. Latem 2020 r. oddano do użytku również zmodernizowany stadion główny, gdzie wymieniona została nawierzchnia bieżni, pojawiły się nowe rozbiegi i rzutnie.

Planowane zadaszenie boiska treningowego zostanie wykonane z podwójnej membrany, pomiędzy którą wtłaczane będzie ciepłe powietrze, co zapewni odpowiednią izolację termiczną przy niesprzyjających warunkach pogodowych. Tak zaprojektowana sezonowa hala pneumatyczna zostanie przytwierdzona do podłoża systemem stalowych rur mocowanych do kotew gruntowych. Powietrze wdmuchiwane będzie między powłoki poprzez system grzewczo-nadmuchowy wyposażony w zasilanie awaryjne. W ramach inwestycji powstanie również oświetlenie oraz drzwi główne i awaryjne. Po zakończeniu sezonu hala będzie rozkładana i przechowywana w magazynie. Przewiduje się również system retencji wód opadowych spływających z hali (zgromadzona woda posłuży do podlewania roślinności).

Zakończenie prac, które prowadzone będą tak, by możliwie najmniej zakłócały zajęcia sportowe na boisku, przewidziane jest pod koniec roku. Planuje się jedynie ok. miesięczną przerwę, podczas której obiekt będzie całkowicie zamknięty.

Podmioty, które chcą wziąć udział w postępowaniu przetargowym, mogą składać swoje oferty do 7 lutego.

PIM/AW