Przebudowa  pl. Kolegiackiego jest już prawie ukończona. Zakres wykonanych prac umożliwił wdrożenie stałej organizacji ruchu. Do Urzędu Miasta Poznania można dojechać od ul. Garbary, natomiast wyjechać z placu przez ul. Za Bramką.

Obecnie trwają czynności odbiorowe oraz prace wykończeniowe, realizowane przez Muzeum Archeologiczne przy ekspozycji reliktów kościoła pw. św. Marii Magdaleny.

Warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie robót tynkarskich przy elewacjach urzędu miasta oraz montaż stali nierdzewnej na fontannie. Prace te zostaną wykonane przy dodatnich temperaturach.

Udostępnienie przestrzeni placu Kolegiackiego wraz z częścią wystawienniczą, przedstawiającą pozostałości kolegiaty oraz jej historię, planowane jest na początku  marca 2022 r. W lutym zaś sukcesywnie będą demontowane płoty ogradzające teren.

BKPiRM