Deklaracja śmieciowa i opłata za odpady komunalne Poznań. Jakie zmiany czekają mieszkańców w 2022 roku?

Jesteś właścicielem domu lub mieszkania w Poznaniu? Do końca 2021 roku powinieneś złożyć nową deklarację śmieciową – dzięki temu Twoje odpady będą odbierane zgodnie z aktualnym harmonogramem. Sprawdź, na jakie jeszcze zmiany warto się przygotować! W poniższym artykule znajdziesz najważniejsze informacje na temat deklaracji śmieciowej, nowego formularza oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Poznaniu. Zapraszamy do lektury!

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kto powinien ją złożyć?

Właściciel (lub osoba, której przysługuje inna forma władania) nieruchomości, na terenie której powstają śmieci, zobowiązana jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek ten dotyczy:

 • Właścicieli nieruchomości,
 • Użytkowników wieczystych,
 • Osoby prawne i jednostki organizacyjne, które posiadają nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu,
 • Inne podmioty, które władają nieruchomością (np. na podstawie dzierżawy od Skarbu Państwa lub posiadania samoistnego).

Warto wiedzieć! Co w przypadku, gdy nieruchomość jest własnością lub znajduje się we władaniu więcej niż jednej osoby? Deklaracja śmieciowa powinna zostać złożona przez jeden podmiot – osobę, która w największym stopniu zarządza nieruchomością lub została wskazana przez pozostałych współwłaścicieli (w formie umowy pisemnej) do dopełniania tego typu formalności.

Ze składania deklaracji śmieciowej zwolnieni są właściciele lokali, które należą do wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej. Wszelkich formalności związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi dopełnia wówczas zarządca nieruchomości.

Kiedy i ile zapłacisz za odbiór śmieci?

Za odbiór odpadów komunalnych zapłacisz, jeżeli na terenie Twojej nieruchomości – stale lub czasowo – powstają śmieci.

Opłata zostanie naliczona w przypadku, gdy:

 • Nieruchomość jest zamieszkiwana. Zapłacisz za każdy miesiąc, kiedy w lokalu lub budynku są mieszkańcy – 28 zł za osobę (w przypadku nieruchomości jednorodzinnej) lub 25 zł za osobę (nieruchomość wielorodzinna).
 • Nieruchomość nie jest zamieszkana, jednak na jej terenie powstają odpady komunalne. Zapłacisz za każdy miesiąc, w którym powstały śmieci – od 6,35 zł (za pojemnik 120 l) do 423,33 zł (za pojemnik 800 l).
 • Nieruchomość stanowi domek letniskowy lub inny obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy. Zapłacisz za cały rok, bez względu na to, jak często nieruchomość jest użytkowana. Opłata wynosi 168 zł.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi Poznań – co się zmieniło?

Wraz z dniem 1 stycznia 2022 roku Poznań przestaje należeć do Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. Wszelkie kwestie związane z gospodarowaniem odpadami będą należeć odtąd do obowiązków Urzędu Miasta Poznania.

Zmiana firmy, która będzie odpowiedzialna za odbiór śmieci na terenie miasta, wiąże się z koniecznością złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto, począwszy od 1 stycznia 2022, właściciele nieruchomości, na których terenie powstają śmieci, będą zobowiązani do uiszczania opłaty na nowy rachunek bankowy.

Warto wiedzieć! Aktualnie obowiązujące zasady pozostają w mocy do 31 grudnia 2021. Oznacza to, że do końca roku opłatę za odbiór śmieci wpłacasz na konto ZM GOAP. Wszelkie nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami, jakie zauważysz przed 1 stycznia 2022, zgłaszasz do ZM GOAP.

Nowa deklaracja – odpady komunalne Poznań

Nową deklarację śmieciową, obowiązującą od 1 stycznia 2022, można składać z wyprzedzeniem – od 1 października 2021.

Jeżeli chcesz zachować ciągłość odbioru śmieci, formularz musisz złożyć przed końcem roku – do 31 grudnia 2021. W sytuacji, gdy przegapisz ten termin, postaraj się jak najszybciej dostarczyć deklarację. W przeciwnym wypadku opłata śmieciowa zostanie naliczona przez Urząd Miasta, przy uwzględnieniu szacunkowych danych (średnia ilość śmieci wytwarzana na podobnych nieruchomościach).

Jak złożyć deklarację śmieciową w Poznaniu?

Nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi możesz złożyć:

 • Osobiście w Urzędzie Miasta – dokumenty dostarcz do Punktu Obsługi Klienta (pamiętaj, że konieczne jest uprzednie umówienie wizyty – zrobisz to online lub dzwoniąc pod numer 61 646-33-44) lub wrzuć do skrzynki podawczej.
 • Za pośrednictwem poczty – formularz wyślij na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania, ul. 28 czerwca 1956 404, 61-441 Poznań.
 • Przez ePUAP.
 • Za pośrednictwem platformy Przyjazne Deklaracje, na której skorzystasz z intuicyjnego kreatora i stworzysz deklaracje on-line. Poznań umożliwia wysłanie formularza wprost do Urzędu Miasta (dla osób, które posiadają profil zaufany) i ograniczenie formalności do niezbędnego minimum!

Warto wiedzieć! Właściciele nieruchomości, którzy składali deklarację śmieciową w ZM GOAP, w nowej deklaracji powinni zaznaczyć opcję „nowa deklaracja” lub „składam deklarację po raz pierwszy”.