Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Poznań

Co warto wiedzieć o Price Action?

Czym jest price action?

Analiza wykresów popularnie nazywana analizą techniczną, stanowi zbiór wielu technik i narzędzi o dużym stopniu złożoności. Na szczęście skuteczność w jej stosowaniu na międzynarodowym rynku Forex jest możliwa do osiągnięcia także nieco prostszymi sposobami. Szczególnie dokładnie warto się przyjrzeć tzw. price action.

Price action (PA) jest jedną z metod analizy bazowych struktur cen na wykresach. Umożliwia ustalenie momentu otwarcia i momentu zamknięcia wybranej pozycji. Nie stosuje się w niej wskaźników. Zamiast tego pod uwagę brane są wyłącznie gołe ceny, które należy przeanalizować we wzajemnych relacjach, a także w stosunku do aktualnej ceny.

W ramach Price Action analizowane są zasadniczo trzy grupy takie jak:

  • linie trendu, linie wsparcia i oporu,
  • lokalne maksima lub minima następujących po sobie fal ruchów ceny na wykresie,
  • układy cenowe zbudowane z jednej lub kilku kolejnych świec.

Analityk, który posługuje się PA ma za zadanie odszukać i zaznaczyć minimum jedną z powyższych struktur na wykresie określonego instrumentu. W następnym kroku musi wykorzystać ruchy cen (wybiciowe lub odbiciowe), które pojawiają w ich następstwie.

Forex price action

Metodę PA można z powodzeniem stosować na wykresie dowolnego instrumentu. Dzięki temu doskonale sprawdza się także na rynku Forex. To jednak nie wszystko. Wykorzystanie PA na Forex ma znacznie większe znaczenie niż w przypadku klasycznego rynku akcji. Z czego to wynika?

Otóż PA można wykorzystać symetrycznie zarówno po długiej, jak i po krótkiej stronie rynku. W przypadku akcji giełdowych, gdzie najważniejsza jest długa strona, inwestorzy poszukują z reguły tylko sygnałów kupna. Co więcej, z uwagi na dobrą płynność na Forex, PA można z powodzeniem zastosować nawet na niskich interwałach czasowych, wyrażonych w minutach, a nawet w sekundach.

Formacje price action

Struktury cenowe wymienione wyżej układają się powtarzalne wzory na wykresie i potocznie nazywane są formacjami. Posiadają również określone nazwy, reguły szukania ich na wykresie, a także następstwa powstania w pewnych miejscach trendu. Formacje price action dzielą się na dwie grupy.

  • Formacje klasyczne

Mają źródło w klasycznej analizie technicznej. Najpopularniejsze formacje klasyczne z tych stosowanych w PA to kanały cenowe, wybicia z trendów lub oporów, trójkąty, podwójny szczyt typu M lub dołek typu W, obszary beztrendowe, luki, a także nieudane wybicia.

  • Formacje świecowe

Stanowią bazowe układy zaczerpnięte z japońskiej teorii analizy świec. Formacje świecowe PA są z reguły oparte na zaledwie jednej świecy. Stosunkowo popularne wśród inwestorów są także inside bar czyli dwuświecowe układy „świecy wewnętrznej” oraz outside bar czyli układy „świecy zewnętrznej”.