Na najbliższy weekend zaplanowane są prace związane z nawierzchnią skrzyżowań zlokalizowanych po obu stronach powstającej ul. św. Wawrzyńca. W trakcie prowadzenia robót zmieni się organizacja ruchu w ich rejonie.

W sobotę i niedzielę (11 i 12 września) kierowcy powinni zwracać szczególną uwagę przy pokonywaniu skrzyżowania ulic św. Wawrzyńca, Niestachowskiej i Żeromskiego. Jeżeli nie przeszkodzą warunki pogodowe, kontynuowane będą na nim prace bitumiczne zaplanowane na jeden z wcześniejszych weekendów,  których ze względu na awarię sprzętu nie udało się dokończyć. Ich prowadzenie w dni powszednie nie było możliwe ze względu na duże natężenie ruchu.

Zmiany organizacji ruchu będą polegały na zawężaniu poszczególnych pasów ruchu w zależności od potrzeb. Z uwagi na dynamikę prac i związanych z nią zmian, prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i uwagi podczas przejazdu przez skrzyżowanie, którym można będzie poruszać się we wszystkich kierunkach, za wyjątkiem skrętu w lewo z ul. Żeromskiego w ul. św. Wawrzyńca.

Również na sobotę i niedzielę zaplanowano frezowanie nawierzchni ul. Kościelnej na wysokości skrzyżowania z nową ul. św. Wawrzyńca. Przejazd tym odcinkiem będzie zamknięty od 23.30 w piątek (10 września) do 4.00 w poniedziałek (13 września), a pojazdy będą kierowane objazdami poprowadzonymi ulicami Kościelną, Wąską, Poznańską, Pułaskiego i Al. Wielkopolską w jedną stronę oraz Grudzieniec, Nad Wierzbakiem, Al. Wielkopolską, Pułaskiego, Poznańską i Jeżycką w drugą stronę.  Prace związane z układaniem warstwy bitumicznej na tym odcinku ul. Kościelnej i związane z nią ponowne zamknięcie tego fragmentu ulicy zaplanowano na kolejny weekend (od 17 do 19 września). 

Prosimy o ostrożność w rejonie prowadzonych robót i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

PIM