Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Poznań

Ropuchy szare, które żyją w Ogrodzie Wodnym na Cytadeli osiągnęły już takie stadium, że zaczynają masowo opuszczać zbiornik. Zarząd Zieleni Miejskiej, wspólnie z firmą Pozbruk przygotowali się na kolejny cykl rozwoju płazów. Na brzegu stawu pojawiły się dodatkowe stopnie, umożliwiające zwierzętom wyjście z sadzawki. Spacerowicze proszeni są o zachowanie ostrożności i patrzenie pod nogi. Najlepiej dla ropuszek byłoby, gdyby w najbliższych dniach wstrzymać się od wchodzenia na trawnik wokół zbiornika. 

Z myślą o ropuchach szarych Zarząd Zieleni Miejskiej zlecił ułożenie w kilku miejscach wzdłuż brzegu stawu wyjść z siatki maskującej oraz worków jutowych. W pomoc zwierzętom zaangażowali się też pracownicy firmy Pozbruk, którzy zamontowali przy stawie betonowe pochylnie. Naukowcy Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu będą obserwować, czy zastosowane rozwiązania są wystarczające. 

Do czasu zakończenia migracji małych ropuch w ogrodzie wodnym zaniechane zostanie koszenie trawy i odchwaszczanie rabat. O zachowanie ostrożności proszone są także osoby odwiedzające Cytadelę. Płazy mogą przebywać zarówno na betonowym nabrzeżu, jak i na ścieżce oraz w trawniku i rabatach. Docelowo zwierzęta będą przemieszczać się w bardziej dzikie obszary za żywopłotem. Zachowując ostrożność wszyscy możemy realnie przyczynić się do zwiększenia populacji ginącego gatunku.

Wkrótce ropuchy zaczną opuszczać również zbiornik wodny w Rosarium. W tym wypadku brzeg otoczony jest kamiennymi płytami pomiędzy którymi znajdują się szczeliny, umożliwiające płazom wydostanie się ze stawu bez dodatkowej pomocy.

Ropucha szara to największy z żyjących w Polsce gatunków ropuch. Podlega częściowej ochronie.  

AJ/ ZZM