Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Poznań

Międzynarodowy Dzień Mediacji obchodzimy w tym roku 15 października. W Polsce poprzedził go Tydzień Mediacji, który rozpoczął się 12 października. W jego ramach dyżury mediatorów organizowane są w sądach, prokuraturach, siedzibach organizacji pozarządowych czy placówkach oświatowych. Informacje o takich spotkaniach dostępne są między innymi na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Celem tej inicjatywy jest rozpowszechnianie ugodowego rozwiązywania konfliktów. Mediacja, to próba doprowadzenia do polubownego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale neutralnego i bezstronnego mediatora. Wspiera on przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia.

Międzynarodowy Tydzień i Dzień Mediacji jest inicjatywą cykliczną, przeprowadzaną co roku przez środowiska prawnicze. Organizatorzy chcą w ten sposób uświadomić stronom uczestniczącym w sporze, że mają prawo do mediacji, zanim jeszcze sprawę przejmie sąd i w konsekwencji podejmie arbitralną decyzję. Jak podkreślają prawnicy, rozstrzygnięcie konfliktu poprzez mediację, czyli bezpośrednio przez zwaśnione strony, zawsze jest lepsze od wyroku sądu, ponieważ jest kompromisem, do którego doszli sami zainteresowani.

Więcej o mediacji można znaleźć na stronie www.mediacje.gov.pl

KWP w Opolu /MM