Urząd Wojewódzki w Poznaniu nawiązał współpracę z Wydziałem Prawa UAM
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu oraz Wydział Prawa i Administracji UAM Poznań nawiązały współpracę, która przyniesie korzyści zarówno studentom, jak i lokalnej społeczności. Porozumienie podpisane przez przedstawicieli obu instytucji otwiera nowe możliwości w zakresie edukacji oraz wsparcia administracyjnego.

Podpisanie porozumienia o współpracy między WUW Poznań a Wydziałem Prawa i Administracji UAM

9 lipca 2024 roku miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu a Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dokument ten podpisali Dyrektor Generalny WUW Poznań Jacek Wiśniewski oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM Poznań, prof. dr hab. Tomasz Nieborak.

Kluczowe obszary współpracy: staże, praktyki i poradnictwo prawne

Głównym celem porozumienia jest współpraca w zakresie organizacji staży oraz praktyk studenckich. Studenci będą mieli możliwość zdobywania praktycznych umiejętności w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, co znacząco wzbogaci ich doświadczenie zawodowe. Szczególnie istotny jest aspekt współpracy z Kliniką Prawa UAM, która zapewni wsparcie w zakresie poradnictwa prawnego dla mieszkańców regionu.

Wspólne inicjatywy: szkolenia, konferencje i studia podyplomowe

Porozumienie przewiduje także organizację szkoleń oraz konferencji naukowych, które będą dotyczyć problematyki związanej z funkcjonowaniem administracji publicznej. Dodatkowo, obie instytucje będą współpracować przy tworzeniu programów studiów podyplomowych, dostosowanych do potrzeb współczesnej administracji.

Wsparcie merytoryczne i popularyzacja wiedzy prawnej

Jednym z kluczowych elementów umowy jest wsparcie merytoryczne Wydziału Prawa i Administracji UAM w procesie zmian programów nauczania. Dzięki temu studenci będą mieli dostęp do najnowszej wiedzy i praktyk w dziedzinie prawa i administracji. Ponadto, obie strony zobowiązały się do wspierania inicjatyw mających na celu popularyzację i pogłębianie wiedzy prawnej wśród mieszkańców.

Podpisane porozumienie to krok w stronę zacieśnienia współpracy między instytucjami edukacyjnymi a administracją publiczną, co przyniesie wymierne korzyści zarówno dla studentów, jak i społeczności lokalnej. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli korzystać z profesjonalnego poradnictwa prawnego, a studenci zdobędą cenne doświadczenie zawodowe.


Na podstawie: Urząd Wojewódzki w Poznaniu