Zmiany na łączniku ulic 28 Czerwca 1956 roku i Opolskiej dla zwiększenia bezpieczeństwa
W najbliższym czasie na wielu ulicach naszego miasta zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu, mające na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Oto przegląd nadchodzących modyfikacji, które mają na celu ochronę pieszych, rowerzystów i kierowców.

Zmiany na łączniku między ulicami 28 Czerwca 1956 roku a Opolską

Na prośbę mieszkańców, lokalnych samorządów oraz kierowców i kolejarzy, Miejski Inżynier Ruchu przygotował plan zmian na łączniku pomiędzy ulicami 28 Czerwca 1956 roku oraz Opolską. W tym miejscu często dochodziło do niebezpiecznych sytuacji, w tym przypadków, gdy samochody utknęły na torach kolejowych. Aby temu zapobiec, wprowadzony zostanie zakaz ruchu pojazdów pomiędzy pętlą autobusową a pierwszym przejazdem kolejowym. Wyjątek stanowić będą autobusy, które będą mogły poruszać się w kierunku ul. Opolskiej. Rowerzyści będą mogli jeździć dwukierunkowo.

Nowe przejścia dla pieszych i poprawa bezpieczeństwa w rejonie szkół

W ramach projektu zaplanowano również utworzenie nowych przejść dla pieszych, co ma na celu skanalizowanie ruchu pieszego i zwiększenie bezpieczeństwa. Nowe przejścia powstaną w rejonie torów kolejowych oraz w okolicach ul. Tczewskiej, co ułatwi dzieciom bezpieczne dotarcie do pobliskiej szkoły podstawowej i przedszkola. W północnej części miasta, na ul. Dworskiej, zwiększony ruch pieszych również zostanie uporządkowany poprzez nowe przejścia.

Zmiany na skrzyżowaniu ul. Naramowickiej i Kopcowej

Na skrzyżowaniu ul. Naramowickiej i ul. Kopcowej (Zagajnikowej) zostanie wybudowane nowe przejście dla pieszych z doświetleniem. Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo w tym rejonie, szczególnie dla pieszych. Podobne działania podjęto już na ul. Folwarcznej, gdzie w czerwcu zakończono prace związane z poprawą bezpieczeństwa dzieci idących do szkoły.

Nowe zasady parkowania podczas imprez na stadionie miejskim

Aby uporządkować parkowanie w czasie imprez na stadionie miejskim i zapewnić swobodny przejazd pojazdom służb, zmieniono sposób parkowania na ulicach Świerzawskiej i Ptasiej. Miejsca postojowe zostały wyznaczone naprzemiennie, co ułatwi parkowanie także w inne dni niż te, w których odbywają się mecze czy koncerty.

Poduszki berlińskie na ul. Głuszyna i ul. Mostowej

W odpowiedzi na wnioski mieszkańców i kierowców, na ul. Głuszyna i ul. Mostowej zamontowane zostaną poduszki berlińskie. Na ul. Głuszyna poduszki pojawią się w rejonie lasu, gdzie kierowcy często rozwijają zbyt dużą prędkość, co prowadzi do groźnych wypadków. Na ul. Mostowej poduszki zostaną zamontowane za skrzyżowaniem z ul. Wszystkich Świętych, aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom związanym z nadmierną prędkością i możliwymi zatorami.

Wszystkie te zmiany będą wprowadzane sukcesywnie i monitorowane, aby zapewnić ich skuteczność i bezpieczeństwo dla wszystkich użytkowników dróg.


Wg inf z: Zarząd Dróg w Poznaniu