Ładne Rzeczy z radą programową wspierającą lokalną społeczność
Pracownia Ekonomii Społecznej "Ładne Rzeczy" zyskała nowe wsparcie w postaci rady programowej, której celem jest planowanie i konsultowanie działań na rzecz lokalnej społeczności. To miejsce, które łączy pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem z tworzeniem unikatowych, ręcznie robionych produktów. Nowa rada ma pomóc w dalszym rozwoju tej inicjatywy.

Nowa rada programowa wspiera "Ładne Rzeczy"

Pracownia Ekonomii Społecznej "Ładne Rzeczy" to miejsce, które łączy działalność społeczną z produkcją unikatowych przedmiotów. Teraz, dzięki wsparciu nowo powołanej rady programowej, pracownia ma szansę na jeszcze bardziej efektywne działania. Rada ta będzie odpowiedzialna za konsultowanie działań promocyjnych, ustalanie programu warsztatów oraz wspieranie merytoryczne różnych inicjatyw realizowanych przez podmioty ekonomii społecznej.

Skład rady i jej zadania

W skład rady programowej wchodzą przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, rady miasta, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz urzędu miasta. Ich zadaniem jest wsparcie w realizowaniu działań projektowych i planowaniu aktywności w pracowni. Jak zaznacza Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta miasta, "podmioty ekonomii społecznej mają wiele do zaoferowania wszystkim mieszkańcom. Dzięki nim powstają lokalne miejsca pracy, które integrują zawodowo i społecznie osoby często marginalizowane. Jestem przekonany, że wsparcie rady pozwoli rozwinąć się lokalnym podmiotom ekonomii społecznej".

Misja i działalność pracowni

Ekonomia społeczna to połączenie działalności na rzecz innych ze sprzedażą wytworzonych produktów lub usług. W pracowni "Ładne Rzeczy" działają osoby, które mają trudności w odnalezieniu się na standardowym rynku pracy, takie jak osoby z niepełnosprawnościami, walczące z uzależnieniami czy wychodzące z kryzysu bezdomności. Produkty powstające w tych organizacjach są różnorodne, często ręcznie robione i dostępne na indywidualne zamówienia. Kupując je, można nie tylko zdobyć piękne przedmioty, ale również pomóc tym, którzy potrzebują wsparcia. Dla twórców oznacza to szansę na usamodzielnienie się i utrzymanie miejsc pracy.

Wsparcie miasta i lokalna oferta

Miasto wspiera działalność podmiotów ekonomii społecznej, przygotowując katalog, który ułatwia korzystanie z ich oferty. Jest on dostępny na stronie miasta i stale rozbudowywany. Organizacje ekonomii społecznej są zachęcane do zgłaszania się, aby ich oferta mogła znaleźć się w katalogu. Pracownia "Ładne Rzeczy" powstała w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, realizowanego przez miasto i Fundację Pomocy Wzajemnej Barka, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego+. Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2024 roku do 30 września 2028 roku.


Według informacji z: Urząd Miasta w Poznaniu