Zaawansowane prace remontowe na Starołęce i Moście Dworcowym
Wakacyjne remonty na Starołęce oraz moście Dworcowym nabierają tempa. Prace mają na celu poprawę infrastruktury, co w przyszłości przełoży się na bezpieczniejszy i bardziej komfortowy transport publiczny.

Kompleksowe prace remontowe na węźle Most Dworcowy

Wakacyjny okres to idealny moment na przeprowadzenie istotnych remontów infrastrukturalnych. Obecnie na węźle Most Dworcowy oraz fragmencie ulicy Matyi trwają zaawansowane prace związane z wymianą torowisk. Podjęte działania mają na celu poprawę stanu technicznego i zwiększenie trwałości infrastruktury tramwajowej.

Na skrzyżowaniu ulic Głogowskiej, Roosevelta i mostu Dworcowego zakończono już etap demontażu starego torowiska. Nowa płyta podtorowa jest już gotowa, a montaż rozjazdu jest w toku. Intensywne prace rozbiórkowe prowadzone są również na torowisku na ul. Matyi, gdzie wymieniane są tory na odcinku od Mostu Dworcowego do węzła Towarowa.

Remonty w rejonie Starołęki i pętli tramwajowej

Znaczące postępy widoczne są także w rejonie pętli tramwajowej Starołęka PKM. Tutaj przeprowadzana jest wymiana nawierzchni torowej i drogowej na wjeździe i wyjeździe tramwajów z pętli. Demontaż starych szyn został zakończony, a nowe już zostały ułożone. Wykonano również nawierzchnię betonową w torowisku. Obecnie trwają drobniejsze prace torowe i wykończeniowe, które po zakończeniu umożliwią udostępnienie przejazdu w ulicę Forteczną dla ruchu samochodowego.

Etapowa wymiana torowiska na rondzie Starołęka

Na rondzie Starołęka prace również idą pełną parą. Demontaż torowiska od strony południowej jest w toku, a przygotowania do układania nowego rozjazdu już się rozpoczęły. Prace są zaplanowane etapowo, aby zminimalizować utrudnienia w przejeździe przez rondo. Wymiana części węzła rozjazdowego od strony Starołęki wraz z przejazdem przez torowisko jest niezbędna, aby poprawić jakość i bezpieczeństwo przejazdów tramwajowych.

Zmiany w organizacji komunikacji miejskiej

Ze względu na prowadzone prace, wprowadzono zmiany w organizacji komunikacji miejskiej, które będą obowiązywać do 1 września. Szczegóły dotyczące zmian można znaleźć na stronie MPK. Mieszkańcy muszą przygotować się na pewne niedogodności, jednak te krótkotrwałe utrudnienia przyniosą długoterminowe korzyści w postaci lepszej i bezpieczniejszej infrastruktury transportowej.

Cel prac remontowych

Prace remontowe były konieczne ze względu na zły stan techniczny i zużycie elementów dotychczasowej infrastruktury. Dzięki tym działaniom podniesiona zostanie jakość i trwałość torowisk, co w przyszłości zapewni pewny, bezpieczny i sprawny przejazd tramwajami. Warto podkreślić, że letnie wakacje to najlepszy czas na przeprowadzanie takich prac, gdyż ruch jest mniejszy, a niedogodności mniej uciążliwe dla mieszkańców.


UM Poznań