Nowatorski program przeglądów lekowych w DPS Lisówki

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach wprowadza nowatorski program przeglądów lekowych dla swoich mieszkańców. Dzięki współpracy z ekspertami z Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, placówka ta stała się prekursorem w Polsce w zakresie kompleksowej opieki farmaceutycznej.

  1. Nowatorski program przeglądów lekowych.
  2. Współpraca z Narodowym Instytutem Geriatrii.
  3. 25 mieszkańców objętych programem.
  4. Aktywny udział studentów farmacji z USA.

Przeglądy lekowe, popularne w Stanach Zjednoczonych, to pogłębione wywiady przeprowadzane przez wyspecjalizowanych farmaceutów z osobami przyjmującymi wiele leków. Celem tych wywiadów jest identyfikacja potencjalnie niebezpiecznych interakcji między lekami oraz opracowanie indywidualnego planu opieki farmaceutycznej. W Polsce Ministerstwo Zdrowia prowadzi aktualnie pilotażowe prace nad włączeniem tych przeglądów do koszyka świadczeń NFZ.

W projekcie w Lisówkach uczestniczy 25 mieszkańców, z którymi farmaceutki z Polskiego Towarzystwa Opieki Farmaceutycznej przeprowadziły szczegółowe wywiady. Zebrane dane będą analizowane pod kątem interakcji między lekami, a wnioski zostaną przekazane lekarzom prowadzącym. W jednym ze spotkań aktywnie uczestniczyli studenci farmacji z University of Kentucky, co umożliwiło wymianę międzynarodowych doświadczeń i poglądów na temat roli farmaceuty w systemie opieki zdrowotnej.

Program przeglądów lekowych w DPS w Lisówkach realizowany jest dzięki rozstrzygnięciu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku, finansowanych z budżetu powiatu poznańskiego. „To innowacyjne podejście do opieki nad pacjentami starszymi jest nie tylko krokiem naprzód w poprawie jakości życia mieszkańców, ale także wzorem dla innych placówek w kraju” – mówi dr hab. prof. UMP, Agnieszka Neumann-Podczaska, dyrektorka Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Spotkanie w Lisówkach było również okazją do rozmowy o przyszłych wyzwaniach dla systemu opieki zdrowotnej i pomocy społecznej w kontekście starzenia się społeczeństwa. Dyskusje te są kluczowe, gdyż rola farmaceuty w systemie zdrowotnym ewoluuje, a przeglądy lekowe mogą stać się standardem w opiece nad osobami starszymi.


Na podst. Starostwo Powiatowe w Poznaniu