Erasmus+ wspiera nauczycieli z Ośrodka w Mosinie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Mosinie aktywnie angażuje się w międzynarodową współpracę, dzięki programowi Erasmus+. Nauczyciele i uczniowie mają szansę na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych i językowych poprzez uczestnictwo w mobilnościach edukacyjnych.
  1. Udział w programie Erasmus+ od zeszłego roku szkolnego.
  2. Mobilności typu job shadowing w szkołach na Sycylii.
  3. Wymiana doświadczeń z zagranicznymi specjalistami.
  4. Rozwój zawodowy nauczycieli i poprawa jakości pracy Ośrodka.

Nauczyciele ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka mają możliwość uczestniczenia w programie Erasmus+ od ubiegłego roku szkolnego. Ten europejski program wspiera szkoły i inne instytucje edukacyjne w organizacji mobilności edukacyjnych zarówno dla uczniów, jak i pracowników.

Jednym z kluczowych elementów programu jest mobilność typu job shadowing, która umożliwia nauczycielom i uczniom z klas branżowych wyjazd do zagranicznych organizacji. Tam mogą obserwować codzienną pracę swoich kolegów, wymieniać się doświadczeniami i poznawać nowe metody edukacyjne. W tym roku uczestnicy odwiedzili kilka szkół na Sycylii, w tym Istitutu Superiore Luigi Sturzo Scuola statale, Istituto Comprensivo Statale “G. Verga” di Gela Via Salonicco oraz Istituto Comprensivo Don Bosco w miejscowości Gela.

Podczas pobytu uczestnicy mieli okazję nie tylko obserwować pracę zagranicznych nauczycieli, ale także brać udział w spotkaniach specjalistycznych. Były to między innymi spotkania z ekspertami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz nauczycielami wspomagającymi pracę uczniów autystycznych. Dzięki temu mogli zdobyć cenne doświadczenia i nowe umiejętności, które będą mogli wykorzystać w swojej codziennej pracy.

Program Erasmus+ to także okazja do poznania kultury, tradycji i historii odwiedzanego kraju. Uczestnicy zwiedzali lokalne atrakcje i brali udział w wydarzeniach kulturalnych, co pozwoliło im lepiej zrozumieć kontekst, w jakim działa tamtejszy system edukacyjny. W ocenie uczestników, zdobyte doświadczenia będą inspiracją do dalszej pracy.

Rezultatem tegorocznych wyjazdów w ramach programu Erasmus+ jest nie tylko rozwój zawodowy nauczycieli, ale także wzrost jakości pracy Ośrodka w Mosinie. Dzięki wymianie doświadczeń z zagranicznymi kolegami, nauczyciele mogą wprowadzać nowe, efektywne metody nauczania, co przekłada się na lepsze wyniki edukacyjne uczniów.


Źródło: Powiat Poznański