Konferencja o prostym języku w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu
W czwartek, 6 czerwca 2024 r., Sala Herbowa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu stała się miejscem spotkania ekspertów i entuzjastów prostego języka oraz dostępnej komunikacji. Konferencja, zorganizowana pod tytułem „Prosta i dostępna komunikacja”, zgromadziła specjalistów z różnych dziedzin, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami na temat znaczenia klarownej komunikacji.
  1. Konferencja odbyła się 6 czerwca 2024 r.
  2. Eksperci omówili strategie komunikacyjne dla urzędów i uczelni.
  3. Podkreślono znaczenie prostego języka w instytucjach publicznych.
  4. Wydarzenie miało na celu popularyzację dostępnej komunikacji.

Wydarzenie zostało zainaugurowane przez II wicewojewodę wielkopolskiego, Jarosława Maciejewskiego, który powitał zgromadzonych gości w imieniu wojewody. W swoim przemówieniu podkreślił, że Wielkopolski Urząd Wojewódzki jest sygnatariuszem „Deklaracji prostego języka”, co zobowiązuje instytucję do dostosowania komunikacji do potrzeb wszystkich obywateli.

Podczas konferencji wystąpili m.in. prof. UAM dr hab. Jarosław Liberek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Agnieszka Dąbrowska-Uss z Ministerstwa Finansów, Marek Szambelan z Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Poznaniu oraz dr Katarzyna Lis z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Eksperci poruszyli tematy związane z historią języka polskiego, różnicami pokoleniowymi w podejściu do języka oraz praktykami, które mogą poprawić jakość komunikacji w urzędach i na uczelniach.

Jednym z kluczowych przesłań konferencji była potrzeba popularyzacji prostego języka, który jest zrozumiały dla wszystkich, niezależnie od wieku czy poziomu wykształcenia. „Dzisiejsza konferencja była sposobem na popularyzację prostego języka i dostępnej komunikacji. To także kolejna okazja, by zwrócić uwagę na temat języka, który nie powinien nikogo wykluczać.” - podkreślili organizatorzy.

Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, a także rektorów dwóch poznańskich uczelni: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Ekonomicznego. To wsparcie symbolizuje wagę, jaką instytucje te przywiązują do promowania prostego i dostępnego języka.

Konferencja „Prosta i dostępna komunikacja” to ważne wydarzenie, które pokazuje, że dążenie do klarownej i zrozumiałej komunikacji jest nie tylko możliwe, ale także konieczne w dzisiejszym świecie. Warto podkreślić, że Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu jest jednym z liderów tych zmian, co z pewnością przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców regionu.


Na podst. UW Poznań