Warsztaty „POZdron 2024” - PSP Poznań szkoli w operacjach z dronami
Bezpieczeństwo i innowacje na warsztatach dronowych dla strażaków

W połowie kwietnia, strażacy z Wielkopolski zgromadzili się, by doskonalić swoje umiejętności w zakresie obsługi bezzałogowych statków powietrznych (BSP), które coraz częściej wspierają ich podczas akcji ratowniczych. Warsztaty "POZdron 2024" to nie tylko szkolenie, ale i wymiana doświadczeń między profesjonalistami.

  1. Podniesienie standardów operacyjnych w użyciu dronów.
  2. Praktyczne ćwiczenia z konfiguracji kamer i planowania misji.
  3. Współpraca między jednostkami PSP a ochotniczymi strażami pożarnymi.
  4. Udział ekspertów z różnych instytucji, w tym Akademii Pożarniczej.

Warsztaty otworzyły nowe możliwości dla funkcjonariuszy, którzy na co dzień ryzykują własne życie, ratując innych. Drony, wyposażone w kamery termowizyjne i RGB, stanowią nieocenione narzędzie w szybkim rozpoznawaniu i identyfikacji zagrożeń na miejscu zdarzeń.

Podczas warsztatów szczególną uwagę poświęcono praktycznym aspektom obsługi BSP – od przygotowania sprzętu, przez prowadzenie rozpoznania, aż po doskonalenie umiejętności koordynacji operacji lotniczych. Uczestnicy mieli okazję nie tylko do nauki, ale i do wymiany doświadczeń z kolegami z innych jednostek, co jest kluczowe w budowaniu efektywnych zespołów ratowniczych.

Doświadczenie i wiedza przekazywana przez zaproszonych gości, takich jak mł. kpt. Marcin Klecz z Komendy Głównej PSP czy dr Radosław Fellner z Akademii Pożarniczej, wzbogaciły program szkoleniowy, dostarczając uczestnikom nowych perspektyw na wykorzystanie technologii dronowej w sytuacjach kryzysowych.

Organizacja takich warsztatów stanowi znaczący krok naprzód w modernizacji polskiej straży pożarnej, otwierając przed nią nowe możliwości w zakresie bezpieczeństwa i efektywności operacyjnej. Współpraca jednostek z różnych części regionu pozwala na lepsze zrozumienie i wykorzystanie nowoczesnych narzędzi, co bez wątpienia przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Wielkopolski.


Straż Pożarna w Poznaniu