Ćwiczenia GFFF 2024 w Wolsztynie – strażacy doskonalili techniki gaszenia lasów
Zakończone niedawno ćwiczenia GFFF Poznań, które miały miejsce w dniach 9-11 kwietnia 2024 roku, stanowią ważny krok w kierunku zwiększenia efektywności działań przeciwpożarowych w terenach leśnych. Szkolenie, zorganizowane w powiecie wolsztyńskim, zgromadziło licznych funkcjonariuszy, którzy doskonalili swoje umiejętności w zakresie walki z ogniem.
  1. Ćwiczenia skupiły się na obsłudze sprzętu nawigacyjnego i logistycznego.
  2. Kolejny dzień poświęcono na praktyczne działania z użyciem ognia do eliminacji materiału palnego.
  3. Nocne manewry testowały zdolności strażaków do działania w dynamicznie zmieniających się warunkach.
  4. Podczas ćwiczeń podkreślano również znaczenie samowystarczalności i współpracy międzynarodowej w działaniach ratowniczych.

Ćwiczenia przeprowadzone zostały pod egidą Komendy Powiatowej PSP w Wolsztynie, gdzie kpt. Damian Glapiak przewodził odprawie z uczestnikami. W trakcie szkolenia, uczestnicy mieli okazję do nauki i doskonalenia technik nawigacyjnych, a także zapoznania się z nowoczesnym sprzętem ratowniczym i logistycznym.

Ważnym elementem szkolenia było kontrolowane wypalanie terenu, które pozwoliło na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy oraz testowanie procedur bezpieczeństwa w realnych warunkach. Strażacy mieli również okazję do przeprowadzenia ćwiczeń nocnych, które symulowały rozwijający się pożar leśny. Wyzwaniem była praca bez dostępu do źródeł wodnych, co wymagało wykorzystania wszystkich dostępnych zasobów i sprzętu.

Na zakończenie, uczestnicy ćwiczeń mieli możliwość omówienia i analizy przeprowadzonych działań, co było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i dalszego planowania strategii działania w przypadku pożarów lasów. To pierwsze takie szkolenie dla nowo utworzonego modułu GFFF Poland, które z pewnością przyczyni się do wzrostu efektywności i skuteczności przyszłych misji ratowniczych.

Ćwiczenia te nie tylko zwiększają umiejętności strażaków, ale również stanowią ważny element w budowaniu międzynarodowej współpracy w dziedzinie ratownictwa pożarowego. To pokazuje, jak kluczowe jest ciągłe szkolenie i doskonalenie technik ratowniczych, aby w razie potrzeby móc działać szybko i skutecznie.


Wg inf z: KWPSP Poznań