Zazielenienie Poznania: Nowe drzewa na ulicach Starego Miasta i nie tylko
W ramach inicjatywy zwiększania zieleni miejskiej, Poznań kontynuuje nasadzenia drzew w różnych dzielnicach miasta. Mieszkańcy mogą spodziewać się nowych nasadzeń zarówno na Starym Mieście, jak i w innych częściach miasta, co przyczyni się do poprawy jakości życia i estetyki miejskiej przestrzeni.
  1. W Poznaniu trwa sadzenie nowych drzew w różnych lokalizacjach, w tym na ulicach Wenecjańskiej, Mostowej, Kulasa, i Ewangelickiej.
  2. Nasadzenia obejmują różnorodne gatunki drzew, takie jak platany klonolistne, lipy drobnolistne, czy kasztanowce czerwone.
  3. Drzewa pełnią kluczową rolę w adaptacji miasta do zmian klimatycznych, obniżając temperaturę i poprawiając jakość powietrza.
  4. W ubiegłym roku w Poznaniu posadzono 512 drzew oraz ponad 27 tysięcy krzewów, co znacząco wzbogaciło miejską zieleń.

Prace związane z nasadzeniami drzew są odpowiedzią na rosnące potrzeby ekologiczne miasta. Zwiększenie liczby drzew w Poznaniu ma na celu nie tylko poprawę estetyki urbanistycznej, ale również przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatycznych, takim jak wzrost temperatur czy intensywne opady deszczu. Dzięki temu mieszkańcy mogą cieszyć się chłodniejszymi i bardziej przyjaznymi przestrzeniami publicznymi.

Wśród sadzonych gatunków znajdują się drzewa, które są szczególnie cenione za swoje właściwości adaptacyjne i estetyczne. Platany klonolistne, lipy drobnolistne oraz kasztanowce czerwone to tylko niektóre z nich. Odporność tych drzew na trudne warunki miejskie czyni je idealnym wyborem dla miejskich nasadzeń.

Drzewa miejskie pełnią także istotną rolę ekologiczną. Pomagają one w redukcji zanieczyszczeń powietrza, co jest szczególnie ważne w obszarach miejskich, gdzie poziom zanieczyszczeń często przekracza dopuszczalne normy. Ponadto, system korzeniowy drzew efektywnie zarządza wodami opadowymi, co zmniejsza ryzyko podtopień i poprawia ogólną retencję wodną w mieście.

Zieleń miejska to nie tylko kwestia estetyki, ale również zdrowia publicznego i adaptacji do zmieniającego się klimatu. Dlatego też Poznań konsekwentnie inwestuje w rozwój miejskich terenów zielonych, co przynosi korzyści wszystkim mieszkańcom.


Według informacji z: UM Poznań