Aquanet i Lasy Państwowe łączą siły dla lepszej retencji wody w Poznaniu
Wspólne działania na rzecz lepszej retencji wody w lasach Poznania
  1. Współpraca Aquanet S.A., Aquanet Retencja z Lasami Państwowymi.
  2. Projekty retencyjne mają na celu zwiększenie ilości wody w lasach, co przyczyni się do poprawy mikroklimatu.
  3. Planowane inwestycje na terenie trzech nadleśnictw w Poznaniu.
  4. Zwiększenie retencji wody jako odpowiedź na zmiany klimatyczne i susze.

W odpowiedzi na rosnące potrzeby ekologiczne Poznania, lokalne spółki Aquanet S.A. i Aquanet Retencja nawiązały współpracę z Lasami Państwowymi, mając na celu realizację projektów zwiększających retencję wody w miejskich i państwowych lasach. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na coraz częstsze okresy suszy, które nie omijają naszego regionu.

Współpraca ta obejmuje realizację inwestycji, które mają na celu poprawę bilansu wodnego lasów, co jak podkreśla dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, Wiesław Krzewina, jest kluczowe zarówno dla ochrony klimatu, jak i lokalnej przyrody. "Od kilku dekad realizujemy jako Lasy Państwowe różne przedsięwzięcia z zakresu małej retencji" - mówi Krzewina.

Projekty realizowane będą w trzech nadleśnictwach na terenie Poznania, gdzie spółki wspólnie z leśnikami określą najlepsze miejsca do wprowadzenia nowych obiektów retencyjnych. Działania te mają na celu nie tylko zwiększenie ilości wody w lasach, ale również poprawę warunków wegetacyjnych i ochronę przed negatywnymi skutkami miejskiej wyspy ciepła.

Marek Borkowski, wiceprezes zarządu Aquanet SA, podkreśla odpowiedzialność społeczną spółki: "Jako spółka działająca zgodnie ze zrównoważonym rozwojem nie możemy i nie chcemy być obojętni na skutki postępujących zmian klimatu".

Projekt retencji leśnej w Poznaniu to nie tylko techniczne rozwiązania, ale również szansa na ożywienie naturalnego krajobrazu i zwiększenie bioróżnorodności. Przyszłe inwestycje na terenach takich jak Góra Morasko czy Lasek Marceliński mają zaowocować stworzeniem zielonych enklaw, które będą naturalnie magazynować wodę deszczową, korzystając z niej w okresach suszy.

Retencja wodna w lasach to krok w stronę zrównoważonego rozwoju miasta, który pozwala na efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi w obliczu zmieniającego się klimatu. Warto podkreślić, że każde działanie zwiększające ilość wody w glebie przyczynia się do poprawy życia nie tylko roślin, ale i mieszkańców, którzy korzystają z dobrodziejstw zdrowego, leśnego otoczenia.


Urząd Miasta Poznania